Ewch i’r prif gynnwys

Nodweddu microRNAs sy’n cael eu rheoleiddio gan asid dihomo-gama-linolenig mewn macroffagau mewn perthynas ag atherosglerosis

Mae atherosglerosis, achos sylfaenol cnawdnychiad myocardaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd ymylol, yn gyfrifol am fwy o farwolaethau yn y byd gorllewinol nag unrhyw glefyd arall gyda marwolaethau’n cynyddu ar gyfradd sylweddol mewn gwledydd sy’n datblygu.

Disgwylir i faich economaidd atherosglerosis a’i gymhlethdodau waethygu oherwydd cynnydd byd-eang mewn ffactorau risg fel diabetes a gordewdra. Mae atherosglerosis yn glefyd llidiol ar y rhydwelïau bach a chanolig sy’n cael ei reoleiddio gan nifer o cytocinau. Mae trin ymateb ymfflamychol o’r fath yn cynrychioli llwybr addawol ar gyfer atal a thrin y cyflwr.

Mae nifer o asidau brasterog, fel asid dihomo-gama-linolenig (DGLA) yn gweithredu mewn modd gwrthlidiol. Yn anffodus, nid oes llawer o ddealltwriaeth am effeithiau gwrthlidiol DGLA mewn atherosglerosis ynghyd â’r mecanweithiau sylfaenol ac mae angen astudiaethau pellach o ystyried eu potensial i atal/cyfyngu’r clefyd. Mae astudiaethau blaenorol yn ein labordy gan ddefnyddio prawf microRNA (miRNA) wedi nodi miRNA sy’n cael eu rheoleiddio gan DGLA mewn macroffagau, math o gell sydd yn chwarae rhan ym mhob cam o atherosglerosis. Bydd y prosiect hwn yn nodweddu’r miRNAs a reoleiddir gan DGLA gyda ffocws ar ddilysu gweithred yr asid brasterog ar eu mynegiant drwy PCR meintiol amser gwirioneddol ac ehangu’r astudiaethau ar reoleiddio eu mynegiant i ffactorau gwrth-antherogenig a pro-antherogenig eraill (e.e. cytocinau) ynghyd â macroffagau o fodelau llygod amrywiol o atherosglerosis. Hefyd, bydd effaith gorfynegiant ac ataliad yr miRNA hyn ar brosesau macroffagau cysylltiedig ag atherosglerosis yn cael eu hymchwilio in vitro, gan gynnwys mudiad celloedd, mynegi genynnau pro-ymfflamychol, cynhyrchu rhywogaethau ocsigen adweithiol, cynhyrchu cytocinau pro-ymfflamychol, cymell llidosom, ffagocytosis a rheoleiddio homeostasis colesterol macroffagau. Bydd y canfyddiadau yn cael eu gosod mewn cydberthynas â thargedau posibl yr miRNAs hyn drwy ddadansoddi swyddogaethol a biowybodeg.

Goruchwylwyr

Dr Dipak Ramji

Yr Athro Dipak Ramji

Reader

Email:
ramji@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6753
Timothy Hughes

Dr Timothy Hughes

Research Fellow

Email:
hughestr@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 29206 87858
Dr Irina Guschina

Dr Irina Guschina

Senior Research Associate

Email:
guschinaia@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6810

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol