Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddoniaeth Ryngwynebol a Chatalysis

Dr Ceri Hammond

 • Catalytic processes and catalysis engineering.
 • Application of in situ spectroscopy to catalytic processes.
 • Porous materials for selective catalytic transformations.

Bob blwyddyn mae’r Ysgol Cemeg yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael. Gellir cael manylion am bob prosiect drwy gysylltu â’r aelod o staff academaidd yn uniongyrchol. Nodwch y prosiect(au) yr hoffech gael eu hystyried ar eu cyfer ar eich ffurflen gais.

Yr Athro Graham Hutchings

 • Nano-ronynnau aur fel catalyddion heterogenaidd gweithredol newydd.
 • Dylunio catalyddion hydrogenu ac ocsideiddio dethol.
 • Dylunio catalyddion heterogenaidd newydd.

Mae rhagor o wybodaeth am ymchwil yr Athro Hutchings ar gael ar ei flog.

Yr Athro Philip Davies

 • Mecanwaith ffotocatalysis a dŵr yn gwahanu.
 • Mecanweithiau adwaith arwyneb a astudiwyd gyda microsgopeg twnelu sganio a sbectrosgopeg ffotoelectron pelydr-x.
 • Sefydlogi nano-ronynnau ar gyfer catalysis heterogenaidd a astudiwyd gyda microsgopeg grym atomig a sbectrosgopeg ffotoelectron pelydr-x.

Yr Athro Stuart Taylor

 • Datblygu catalyddion heterogenaidd ar gyfer diogelu'r amgylchedd.
 • Catalyddion heterogenaidd ar gyfer ocsidio dewisol o dan amodau ysgafn.

Yr Athro Richard Catlow

 • Modelu Cyfrifiadurol mewn perthynas â Strwythur a Mecanwaith Systemau Catalytig
 • Astudiaethau Gwasgaru Niwtron ac Ymbelydredd Syncrotron mewn Catalysis
 • Trosi Catalytig Carbon Deuocsid

Mae rhagor o wybodaeth ar waith yr Athro Catlow ar gael drwy’r erthygl newyddion ddiweddar hon.

Dr Jonathan Bartley

 • Dulliau newydd ar gyfer syntheseiddio ocsidau metel a chatalyddion ocsidau metel cymysg.
 • Catalysis a gynorthwyir gan microdonnau.

Dr Jennifer Edwards

 • Catalyddion Au ar gyfer adweithiau ocsidiad glân, hynod ddetholus o dan amodau ysgafn iawn.

Yr Athro Stan Golunski

 • Cynhyrchu H2 drwy ail-ffurfio tanwydd.
 • Rheoli llygryddion atmosfferig ac allyriadau nwyon tŷ gwydr.
 • Diheintio dŵr drwy ocsidio aer gwlyb catalytig

Dr Sankar Meenakshisundaram

 • Catalyddion nano-ronynnau bimetalig a monometalig a gefnogir ar gyfer ocsideiddio dethol, hydrogenu dethol, adweithiau cyplu ac adweithiau rhaeadru.
 • Datblygu catalydd ar gyfer sefydlu gwerthu deunyddiau adnewyddadwy fel CO2, cydrannau biomas lignocellwlosig (cellwlos, hemicellwlos a lignin).
 • Tuag at ddeall cydberthynas strwythur-gweithgarwch ar gyfer adweithiau catalytig gan ddefnyddio methodolegau cinetig a sbectrosgopig in situ

Dr David Willock

 • Cyfrifiadau DFT cyfnodol ar gyfer catalysis arwyneb.
 • Dynameg moleciwlaidd a Monte Carlo yn cael eu defnyddio ar gyfer priodweddau materol.
 • Cineteg cemegol a mecanwaith mewn catalysis heterogenaidd.

Dr Alberto Roldan Martinez

 • Dylunio a thiwnio nanostrwythurau o ddiddordeb catalytig.
 • Lliniaru CO2 ac Ynni Carbon Isel.

Dr Nikolaos Dimitratos

 • Cynhyrchu hydrogen o ddadelfennu catalytig deunyddiau cyfansawdd cemegol storio hydrogen cemegol gan ddefnyddio nano-ronynnau coloidaidd.
 • Datblygu nano-ronynnau coloidaidd newydd.

Dr Ceri Hammond

 • Prosesau catalytig a pheirianneg catalysis.
 • Defnyddio sbectrosgopeg in situ ar gyfer prosesau catalytig.
 • Deunyddiau mandyllog ar gyfer trawsnewidiadau catalytig dethol.

Dr Jonathan Bartley

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Cemeg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol