Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Fiofeddygol

Y cyfleoedd sydd ar gael yn y Grŵp Ymchwil Peirianneg Fiofeddygol yw:

  • Gweithio gyda FIFA i ddatblygu arwynebau chwaraeon fydd yn lleihau anafiadau i athletwyr elitaidd. Mae’r ymchwil hwn yn cael ei gynnal mewn cydweithrediad ag Adran Gwyddor Chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae’n edrych ar ryngweithio chwaraewr/arwyneb sy’n gysylltiedig â chaeau pêl-droed artiffisial.
  • Defnyddio dadansoddiad o symud i benderfynu ar y dulliau a'r grymoedd sy'n gysylltiedig â thrawma meinwe meddal ac effeithiolrwydd cyfundrefnau trin Achiles.
  • Prosiectau PhD ym maes Gwyddoniaeth Trawma a fydd yn cynnwys mecanweithiau i achosi anaf a chamau atal a thriniaeth posibl ar gyfer anafiadau.
  • Technoleg newydd i synhwyro canser: Cynigir prosiectau i ymchwilio i dechnegau arloesol ac ymarferol i integreiddio â dulliau clinigol a chyn-glinigol.
  • Ymchwiliad uwchsain i glefydau cardiofasgwlaidd: Cynigir prosiectau i ymchwilio datguddiadau newydd o’r clefydau drwy’r posibilrwydd o ailbrosesu signalau Doppler a modd-B.
  • Llofnod fasgwlaidd mewn meddygaeth chwaraeon: Mae angen ymchwiliadau pellach i ddarparu tystiolaeth o’r gydberthynas rhwng fascwlareiddio a phroses batholegol mewn meddygaeth chwaraeon.

Goruchwylwyr

Len Nokes

Yr Athro Len Nokes

Professor

Email:
nokes@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5907
Xin Yang

Dr Xin Yang (Chris)

Lecturer - Teaching and Research

Email:
yangx26@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5708

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Peirianneg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol