Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg Fiolegol

Bob blwyddyn mae’r Ysgol Cemeg yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Gellir cael manylion am bob prosiect drwy gysylltu â’r aelod o staff academaidd yn uniongyrchol. Nodwch y prosiect(au) yr hoffech gael eu hystyried ar eu cyfer ar eich ffurflen gais.

Yr Athro Rudolf Allemann

 • Sail Ffisegol a Chemegol Catalysis Ensym.
 • Ailgynllunio systemau biolegol naturiol presennol at ddibenion defnyddiol.

Mae gwybodaeth gyffredinol am ymchwil yr Athro Allemann ar gael ar blog grŵp ymchwil Allemann.

Yr Athro Nigel Richards

 • Ffurfiant radical yn seiliedig ar swbstrad heb gynsail cemegol organig.
 • Rhyngweithiad ynni rhydd mewn cymhlygion ensym/atalydd a chymhlygion protein/asid niwclëig.
 • Strwythur a phriodweddau DNA ac RNA sy'n cynnwys niwcleoseiliau ychwanegol.

Yr Athro Angela Casini

 • Cyfansoddion metel fel modylyddion gweithgareddau proteinau/ensym.
 • Ataliad dewisol AQPs gan gymhlygion aur mewn triniaethau canser wedi’u targedu.
 • Metalogelloedd, cemeg swprafoleciwlaidd a chydnabyddiaeth moleciwlaidd.

Dr Yuhsuan Tsai

 • Datblygu offer bioleg cemegol newydd i astudio swyddogaethau protein in vivo.
 • Defnyddio asidau amino annaturiol wedi’u hymgorffori’n enetig mewn systemau byw.

Dr Louis Luk

 • Datblygu rheadrau sy’n benthyca gan hydrogen ac yn cael eu cymell gan ensymau.

Dr Yi Jin

 • Astudiaethau strwythurol a biocemegol o ryngweithiadau protein-protein sy’n ymwneud â sepsis ac amddiffyn imiwnedd, gan arwain ar ddyluniad rhesymegol cyffuriau newydd.
 • Astudiaethau strwythurol ac NMR o gatalysis ensymau sy’n atgyweirio DNA.
 • Datblygu dull newydd o wella gallu defnyddio cyffuriau proteinau G bach yn seiliedig ar fecanweithiau catalytig a manylion strwythurol.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Cemeg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol