Ewch i’r prif gynnwys

Chwiliadau Awtomatig ar gyfer Allyriadau Gwasgaredig Iawn o Sêr

Fel rhan o’n gwaith ymchwil seryddol rydym yn datblygu dulliau cyfrifiadurol i wneud chwiliadau awtomataidd ar gyfer signal isel iawn i ffynonellau sŵn, gan gynnwys galaethau gwasgaredig iawn, lleugylchoedd serol eang, nodweddion sy’n deillio o ryngweithiadau tonnau galaethau a golau rhyng-alaethol.

Rydym yn defnyddio algorithmau clystyru picsel, cyfrifiadura dosbarthu a dysgu peiriant i nodi gwrthrychau o ddiddordeb. Mae’r rhain yn ddulliau cyfrifiadur dwys yn enwedig gan mai ein bwriad yw eu defnyddio yn yr arolygon awyr arwyneb mawr arloesol newydd fel LSST, EUCLID, KIDS a VIKING.

Mae gennym ddiddordeb arbennig yn y ffracsiwn o'r sêr sy'n gorwedd y tu allan i strwythurau galaethol hawdd i’w hadnabod fel ffordd o olrhain hanes sefydlu lleugylchoedd mater tywyll masau amrywiol.

I’r perwyl hwn rydym yn gweithio gyda Dr.Claudia Lagos (ICRAR, Prifysgol Gorllewin Awstralia), sy’n cynnal yr efelychiadau cosmolegol rhifiadol manwl y byddwn ni’n eu defnyddio er mwyn cymharu. Rydym yn cynnig lle PhD i ddatblygu arferion awtomataidd, gwella eu heffeithlonrwydd rhedeg ac yn eu defnyddio ar gyfer setiau data seryddol er mwyn cymharu gydag efelychiadau rhifiadol.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Ffiseg a Seryddiaeth.

Goruchwylwyr

Professor Jonathan Davies

Academic contact

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Ffiseg a Seryddiaeth.

Gweld y Rhaglen
Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol