Ewch i’r prif gynnwys

Algorithmau ar gyfer problemau pacio bin un dimensiwn gyda goblygiadau archebu

Mae pacio bin un dimensiwn yn un o’r problemau mwyaf sylfaenol sy’n cael ei astudio’n fwyaf eang mewn ymchwil gweithredol.

Yn y prosiect hwn byddwn yn canolbwyntio ar estyniadau gwahanol i'r broblem hon lle, yn wahanol i'r broblem wreiddiol, mae archebu eitemau o fewn bob bin yn hollbwysig.

Mae dwy enghraifft o ddatrysiadau ymarferol i’w gweld yn y cyhoeddiadau a restrir isod. Bydd y prosiect hwn yn ymwneud yn benodol â dylunio algorithmau effeithlon (ac union efallai) ar gyfer achosion arbennig o'r problemau hyn, gan ehangu ar yr ymchwil a nodir islaw.

Bydd ymgeiswyr addas yn meddu ar radd dda mewn ymchwil weithredol, mathemateg, gwyddoniaeth gyfrifiadurol neu bwnc cysylltiedig, a bydd ganddynt sgiliau rhaglennu da. Mae diddordeb mewn dylunio algorithm ac optimeiddio cyfuniadol hefyd yn ddymunol.

Gofynnir i ymgeiswyr â diddordeb ymgyfarwyddo gyda’r papurau canlynol ac yna cysylltu gyda naill un o’r goruchwylwyr uchod am ragor o fanylion:

Goulimis, C., 2004. Viewpoint: Minimum score separation – an open combinatorial problem associated with the cutting stock problem. Journal of the Operational Research Society 55, 1367–1368.

Lewis, R., X. Song, K. Dowsland, and J. Thompson (2011) 'An Investigation into two Bin Packing Problems with Ordering and Orientation Implications'.European Journal of Operational Research, vol. 213, pp. 52-65.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

alt

Dr Rhyd Lewis

Lecturer

Email:
lewisr9@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4856

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol