Ewch i’r prif gynnwys

Modelu addasol a gwneud y gorau o strwythurau cellog hyperelastig

Ymhlith nodweddion mecanyddol mwyaf adnabyddus solidau cellog mae eu cymhareb cryfder i bwysau uchel a chapasiti amsugno ynni, sy’n codi o’r gydberthynas annatod rhwng y bensaernïaeth geometrig ac ymatebion elastig aflinol eu ansoddau.

Mewn strwythurau byw, megis meinweoedd biolegol, pennir cyfosodiad ac atsugniad mater cellog gan faint y straen, gyda strwythurau dan eu llwytho yn mynd yn ddwysach pan fo straen.

Mewn strwythurau cellog yn gyffredinol, mae sawl prif ffactor yn pennu maint twf y lefel straen yn y deunydd cellog, gan gynnwys geometreg celloedd, trwch wal y gell, a phresenoldeb cynwysiadau celloedd.

Er bod meini prawf ffisegol newydd sy'n gysylltiedig â gwahanol gyfnodau datblygu neu iachau mewn strwythurau naturiol yn dal i gael eu nodi, mae hefyd angen datblygu dulliau damcaniaethol priodolb sy'n ystyried y meysydd pwysau a straen mawr yn ystod newidiadau ffisiolegol neu batholegol.

Amcanion

Prif amcanion y prosiect hwn yw:

  • adnabod priodweddau mecanyddol hydrin i driniaeth mathemategol a llunio modelau mathemategol ffisegol realistig ar gyfer strwythurau cellog naturiol sy’n gallu adfer yn llwyr ar ôl anffurfiadau mawr
  • i gynnal dadansoddiad mecanyddol mathemategol o’r modelau hyn o fewn fframwaith ddamcaniaethol elastigedd straen mawr, sy'n rhoi disgrifiad llawn o ymatebion elastig deunydd solet o dan lwytho
  • dylunio a phrofi modelau cyfrifiadurol yn seiliedig ar y dull elfen meidraidd ar gyfer dadansoddiad rhifiadol y strwythurau hyn.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Angela Mihai

Dr Angela Mihai

Lecturer in Applied Mathematics

Email:
mihaila@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5570

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol