Ewch i’r prif gynnwys

System Ymledu Adwaith ar gyfer Patrymu Peirianneg a Hunan-Drefniant Bôn-Gelloedd Planhigion

Mae systemau ymledu adwaith yn cael eu defnyddio mewn bioleg i sefydlu patrymau cysylltiedig â ffurfio meinweoedd ac organau unigryw ar raddfa amlgellog.

Mewn planhigion, mae systemau ymledu adwaith ym meristem apigol y gwraidd (SAM) yn rheoli prosesau gan gynnwys adwaith cychwynnol deilen a chynnal bôn-gelloedd.

Yn ddiweddar rydym wedi nodi system ymledu adwaith tair rhan minimol sy’n rheoli manyleb ffiniau organau-meristem yn y SAM, proses hanfodol ar gyfer sefydlu pensaernïaeth planhigion. Mae hyn yn cynnwys dolen adborth gadarnhaol rhwng dau reoleiddiwr trawsgrifiadol, mae un yn symudol, wedi’i wanhau gan anwythiad lleol o atalydd microRNA sy’n targedu’r ail reoleiddiwr trawsgrifiadol i’w ddinistrio. Mae graddiant a achosir gan y rheoleiddiwr trawsgrifiadol symudol yn achosi croniad gwahaniaethol o gydrannau eraill y system gan arwain at sefydlu parthau mynegiant arwahanol yn y SAM.

Nawr rydym yn ceisio datblygu rhwydwaith rheoleiddio hunan-drefniant synthetig sy’n gallu creu parthau mynegiant unigryw cyfatebol mewn maes o gelloedd fel y SAM neu epidermis dail. Yn y prosiect hwn, bydd system synthetig deilliadol yn cael ei hail-greu yn Arabidopsis thaliana a Marchantia polymorpha, sy'n cynnwys elfennau orthogonal synthetig i benderfynu p’un a yw system mor fach yn ddigonol i ail-ildio sefydlu parthau mynegiant arwahanol a welwyd mewn natur.

Bydd y system a grëir yn cael ei phrofi in vivo a’i mireinio i efelychu’r parthau mynegiant a grëwyd gan y system manyleb ffiniau naturiol. Gallai addasiad pellach alluogi creu sbectrwm helaeth o batrymau posibl a’u defnyddio wrth ddylunio ac ail-greu pensaernïaeth planhigion, maes pwysig mewn bioleg synthetig ac o ran cyflawni amaethyddiaeth gynaliadwy yn y dyfodol.

Goruchwylwyr

Dr Simon Scofield

Lecturer

Email:
scofields@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4918
Dr Walter Dewitte

Dr Walter Dewitte

Senior Lecturer

Email:
dewittew@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4190

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen
Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol