Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Creadigol ym maes Pensaernïaeth (PhD)

Mae'r rhaglen hon ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes dylunio a hoffai fireinio eu medrau trwy ymarfer yn y gweithle.

Rydym bellach yn cynnig PhD newydd mewn Ymarfer Creadigol mewn Pensaernïaeth sydd ar gael i benseiri proffesiynol.

Cynigir hyfforddiant ymchwil ar symposia dylunio ddwywaith y flwyddyn yn yr ysgol. Gwneir yr asesiad terfynol drwy portffolio o waith dylunio gwreiddiol a gyflwynir fel arddangosfa gyda sylwadau ysgrifenedig ategol o tua 40,000 - 50,000 o eiriau wedi’u paratoi ar gyfer yr arholiad viva voce.

Nodau'r rhaglen

Mae'r rhaglen hon ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes dylunio a hoffai fireinio eu medrau trwy ymarfer yn y gweithle. Ei nod yw annog a galluogi'r sawl sy’n flaengar o safbwynt ymarfer creadigol i ymgymryd ag ymchwil drwy ddylunio, gan ganolbwyntio ar arbenigeddau a ddatblygwyd drwy ymarfer, a llenwi'r bwlch presennol o ran ymarferwyr ar lefel ddoethurol yn y ddisgyblaeth.

Nodweddion unigryw

  • Mae disgwyl i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac mae gwaith y maent yn ei gyflawni yno yn cyfrif fel gwaith ar gyfer y PhD.
  • Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd gyntaf ac ail radd dda mewn Pensaernïaeth (a elwir yn Rhan 1 a 2).
  • Rhaid cefnogi ceisiadau gan bortffolio o waith dylunio a gyflawnwyd yn broffesiynol a dangos cyflawniad, set o sgiliau craidd sy'n aeddfedu a sefyllfa ‘ddatblygiadol’ o ran athroniaeth a dulliau dylunio.
  • Bydd angen profiad o dair blynedd mewn gwaith.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 3 blynedd
Hyd rhan-amser PhD 5 mlynedd
Derbyniadau Hydref

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr fod â gradd gyntaf ac ail radd dda mewn pensaernïaeth (a elwir fel rheol yn Rhan 1 a Rhan 2) ac o leiaf 3 blynedd o brofiad ymarferol.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Rhaid cefnogi ceisiadau gan bortffolio o waith dylunio a gyflawnwyd yn broffesiynol a dangos cyflawniad, set o sgiliau craidd sy'n aeddfedu a sefyllfa ‘ddatblygiadol’ o ran athroniaeth a dulliau dylunio. Bydd angen profiad o dair blynedd mewn gwaith.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Architecture Admissions

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig