Ewch i’r prif gynnwys

Archebu prosbectws ôl-raddedig

Os ydych chi’n byw yn y DU neu Ewrop, cwblhewch y ffurflen hon i ofyn am gopi caled o’n prosbectws ôl-raddedig.

Os nad ydych chi’n byw yn y DU neu Ewrop, cwblhewch ein ffurflen archebu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Note: Nodwch fod yr holl feysydd gofynnol wedi’u marcio gyda seren(*).
Eich diddordebau*

Dewiswch bwnc mae gennych chi ddiddordeb yn ei astudio. Os bydd ar gael, byddwn yn anfon llyfryn penodol i'r pwnc yn ogystal â'r prosbectws.

Nodwch y flwyddyn academaidd sydd gennych mewn golwg ar gyfer dechrau eich astudiaethau.
Eich manylion*
Rhowch gyfeiriad ebost dilys. Byddwn yn defnyddio hwn i gadarnhau eich archeb.
Cyfeiriad dosbarthu*

Os nad ydych chi'n byw yn y DU neu Ewrop, cwblhewch ein ffurflen archebu i fyfyrwyr rhyngwladol.

Cadw mewn cysylltiad

Hoffem eich ebostio gyda rhagor o wybodaeth am Brifysgol Caerdydd, fel dyddiadau'r Diwrnodau Agored sydd ar y gweill a chyfleoedd ariannu. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chwmnïau eraill.

Os ydych chi'n cytuno i ni gysylltu â chi yn y modd hwn, ticiwch y blwch:

Hysbysiad diogelu preifatrwydd data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu'r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon yn unol â thelerau'r Ddeddf Diogelu Data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn rhoi caniatâd i’r Brifysgol i brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth i chi, yn unol â’r dewisiadau rydych wedi nodi uchod. Gallwch dynnu yn ôl y caniatâd hwn unrhyw bryd drwy gysylltu â’r Tîm Recriwtio Ôl-raddedig.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i ddysgu mwy am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau a sut i fynegi pryder ynglŷn â’r ffordd y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol ar: inforequest@cardiff.ac.uk. Gallwch drafod eich pryderon gyda Swyddfa’r Comisiynydd gwybodaeth hefyd (ICO).