Ewch i’r prif gynnwys

Croeso

Rydym yn ddarparwr addysg ôl-raddedig blaenllaw ym maes ffisiotherapi. Rydym yn cynnig dwy raglen feistr arbenigol sydd wedi’u cynllunio ar gyfer ffisiotherapyddion cymwys.

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

Ein henw da

Rydym yn ddarparwr addysg gofal iechyd blaenllaw yn y DU.

people

Ein tîm academaidd

Mae ein rhaglen ôl-raddedig a addysgir yn elwa o gyfraniad ymchwilwyr o fri byd-eang a chlinigwyr sy'n arbenigwyr yn eu maes.

book

Ein hymchwil

Gosodwyd ein hymchwil yn 4ydd yn y DU yn gyffredinol a ni sydd ar y brig am ein hamgylchedd ymchwil (REF 2014).

globe

Ein myfyrwyr

Mae ein rhaglen yn denu myfyrwyr o bedwar ban byd. Rydym ni'n gweithio gyda'n gilydd i rannu syniadau a datblygu'r ymarfer gofal iechyd gorau.

building

Ein cyfleusterau

Ceir amgylchedd perffaith ar gyfer astudio ôl-raddedig yn ein labordai a'n llyfrgelloedd technoleg uchel.

Mae mynychu MSc mewn Ffisiotherapi yng Nghaerdydd yn bendant wedi rhoi'r profiad i fi wella fy arfer clinigol. Mae ansawdd yr addysgu'n rhagorol gyda thiwtoriaid yn cyflwyno darlithoedd rhyngweithiol a helpodd fi i ddeall a datblygu gwybodaeth fanwl. Rwy'n teimlo bod fy agwedd fel clinigydd wedi newid yn llwyr ac rwyf wedi dod yn fwy arbenigol, felly rwy'n wirioneddol werthfawrogi profiad cwrs mor ddifyr
Nodoka, cyn-fyfyriwr MSc Ffisiotherapi

Ein sgwrs

Ffisiotherapi (MSc)

Gwyliwch sesiwn holi ac ateb gyda Rheolwr y Rhaglen Amy Bendall i ddysgu mwy am ein cwrs gwych.

Ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Ffisiotherapi (MSc) (Ionawr)

Fel ffisiotherapydd cymwys, bydd yr MSc yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau gwerthfawr fydd yn eich helpu chi i ddatblygu yn eich proffesiwn, p’un a ydych chi’n chwilio am ddyrchafiad o fewn ymarfer clinigol neu symud i academia neu ymchwil.

Byddwch yn rhan o rywbeth fydd yn newid bywydau, heddiw

Beth mae'n myfyrwyr yn ei feddwl am astudio gyda ni...

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Canolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol

Mae’r Ganolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol (RCCK) yn cynnwys offer mesur biomecanyddol a ffisiolegol o’r radd flaenaf.

Llyfrgell Parc y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Ein modiwlau unigol

Diddordeb mewn astudio'n fwy hyblyg?

Rydym ni'n cynnig cyfres amrywiol o fodiwlau unigol i'w hastudio ar lefel 6 a lefel 7.

Darganfod mwy am ein hymchwil

Ein hymchwil

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Ein PhD mewn gwyddorau gofal iechyd

Drwy gynnal ymchwil sy'n seiliedig ar eich diddordebau eich hun yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd yn y byd ehangach.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi a lles myfyrwyr

Cefnogaeth i fyfyrwyr gydag anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Ewch i wefan ein Hysgol a thudalennau'r rhaglen i gael rhagor o wybodaeth.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych