Ewch i’r prif gynnwys
Gravitational waves

Ffiseg a seryddiaeth

Rydym ar flaen y gad o ran rhai o’r darganfyddiadau gwyddonol mwyaf cyffrous heddiw, a fydd yn cynnig amgylchedd ysbrydoledig i chi astudio ynddo.

Sesiynau byw

Gofynnwch gwestiwn i'n staff mewn gweminar neu sgwrs er mwyn gwybod mwy am beth sydd gan yr Ysgol Ffiseg ac Athroniaeth i'w gynnig.

Pam astudio gyda ni

briefcase

Cyfleoedd gyrfa gwych

Mae ein graddedigion yn dilyn pob math o yrfaoedd cyffrous, o ymchwil a datblygiad ac astudiaeth PhD i gyllid a rheoli.

people

Dysgu sy’n rhoi’r myfyrwyr yn gyntaf

Rydym yn gwerthfawrogi ein myfyrwyr ac yn cynnig man dysgu arbennig ar bwys y tiwtoriaid fel bod gan y myfyrwyr a’r staff ddigon o gyfle i ryngweithio.

building

Amgylchedd ymchwil bywiog

Mae ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, sy’n dod yn rhan annatod o’n grwpiau ymchwil o’r radd flaenaf, yn elwa o amgylchedd ymchwil bywiog yr Ysgol.

Rhoddodd y cwrs MSc Astroffiseg gyfle i mi ehangu a datblygu fy set o sgiliau ymhellach nag oeddwn yn credu y byddwn yn gallu. Roedd hyn yn bennaf oherwydd y safonau addysgu gwych a’r gefnogaeth ddiddiwedd a gefais gan y gyfadran.
Zak Smith, myfyriwr MSc Astroffiseg

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Course Qualification Mode
Astroffiseg Data-ddwys MSc Amser llawn
Astroffiseg MSc Amser llawn
Ffiseg Data-ddwys MSc Amser llawn
Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd MSc Amser llawn
Ffiseg MSc Amser llawn
Ffiseg Tonnau Disgyrchol MSc Amser llawn

Ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Ffiseg a seryddiaeth (PhD, MPhil)

Mae’r ystod eang o arbenigedd yn Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn galluogi'r ysgol i gynnig amrywiaeth o gyfleoedd: Seryddiaeth ac Astroffiseg; Offeryniaeth Seryddiaeth; Mater Cywasgedig a Ffotoneg; Ffiseg Ddisgyrchol.

Ein sgyrsiau

Dyma’r Athro Steven Eales yn disgrifio’r ymchwil sy’n cael ei chynnal i ddarganfod sut mae galaethau yn cael eu ffurfio.

Esblygiad Galaethau

Dyma’r Athro Steven Eales yn disgrifio’r ymchwil sy’n cael ei chynnal i ddarganfod sut mae galaethau yn cael eu ffurfio.

Dyma’r Athro Bernard Schutz yn disgrifio’r gwaith sy’n cael ei gynnal gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd ynghylch tonnau disgyrchol a dyfodol y gwyddoniaeth ffiniol hwn.

Y Sefydliad Archwilio Disgyrchiant

Dyma’r Athro Bernard Schutz yn disgrifio’r gwaith sy’n cael ei gynnal gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd ynghylch tonnau disgyrchol a dyfodol y gwyddoniaeth ffiniol hwn.

Dyma Dr Juan Pereiro Viterbo yn sôn am ei ymchwil mewn Microsgopeg Electron Ynni Isel a Lled-ddargludyddion.

Microsgopeg Electron Ynni Isel

Dyma Dr Juan Pereiro Viterbo yn sôn am ei ymchwil mewn Microsgopeg Electron Ynni Isel a Lled-ddargludyddion.

Mae'r Athro Jane Greaves o Brifysgol Caerdydd yn disgrifio'r darganfyddiad diweddar roedd yn rhan ohono, sef dod o hyd i farcwyr ffosffin ar y Blaned Gwener sy'n dangos bod bywyd yno

A ydym wedi darganfod arwyddion o fywyd ar y Blaned Gwener?

Mae'r Athro Jane Greaves o Brifysgol Caerdydd yn disgrifio'r darganfyddiad diweddar roedd yn rhan ohono, sef dod o hyd i farcwyr ffosffin ar y Blaned Gwener sy'n dangos bod bywyd yno

Fe chwaraeodd y myfyriwr PhD Charlie Hoy ran allweddol mewn darganfyddiad cosmig sy’n gam mawr ymlaen ar gyfer dirgelwch astroffiseg parhaus.

Myfyriwr PhD yn torri record gyda darganfyddiad cosmig

Fe chwaraeodd y myfyriwr PhD Charlie Hoy ran allweddol mewn darganfyddiad cosmig sy’n gam mawr ymlaen ar gyfer dirgelwch astroffiseg parhaus.

Yr Athro Peter Smowton, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yn sôn am y cyfleoedd PhD sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd. Dysgwch pam mae dargludyddion cyfansawdd mor bwysig, ein dulliau ymarferol a rhyngddisgyblaethol, a strwythur y PhD ei hun.

Cyfleoedd am PhD ym maes gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd

Yr Athro Peter Smowton, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yn sôn am y cyfleoedd PhD sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd. Dysgwch pam mae dargludyddion cyfansawdd mor bwysig, ein dulliau ymarferol a rhyngddisgyblaethol, a strwythur y PhD ei hun.

Rhagor o wybodaeth am yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Ein cyrsiau MSc

Dysgwch fwy am ein ystod amrywiol o gyrsiau MSc.

Ein hymchwil

Mae gennym rai o grwpiau ymchwil mwyaf blaenllaw y byd yn gweithio ar y darganfyddiadau ymchwil diweddaraf.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym yn gwerthfawrogi cydraddoldeb a chynwysoldeb ac rydym wedi derbyn statws Hyrwyddwr Juno IOP yn ddiweddar.

Cyfleusterau rhagorol

Mae’r cyllid yr ydym yn ei dderbyn ar gyfer ein hymchwil sy’n arwain y byd yn golygu y byddwch chi’n elwa o’r cyfarpar a’r cyfleusterau diweddaraf ar gyfer eich prosiect ymchwil.

Canolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Edrychwch ar ein Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) CDT mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd i ddysgu am yr amrywiaeth o ysgoloriaethau PhD sydd ar gael.

Dysgu am Brifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

mortarboard

Ein cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am ein cyfleoedd gradd ymchwil ôl-raddedig.

mobile-message

Cysylltu â ni

Defnyddiwch ein ffurflen ymholi i ofyn eich cwestiynau neu ofyn am sgwrs.

icon-pen

Sut i wneud cais

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyflwyno cais ar-lein.