Ewch i’r prif gynnwys
Student singing with a pianist

Cerddoriaeth

Datblygwch eich arbenigedd mewn astudiaethau perfformiad, cyfansoddi neu gerddoriaeth mewn cymuned gerddorol fywiog.

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch ag un o'n sgyrsiau.

Pam astudio gyda ni

Heriwch eich hun yn academaidd ac yn gerddorol wrth astudio yn ein Hysgol Cerddoriaeth ddeinamig. Mae ein gradd yn cynnig paratoad proffesiynol o’r radd flaenaf sy’n rhoi’r cyfarpar sydd ei angen arnoch i lwyddo ar ôl graddio.

academic-school

Un o’r 10 adran Cerddoriaeth orau yn y DU

Rydym yn 10fed am Gerddoriaeth yn y DU yn ôl Times / Sunday Times Good University Guide 2021.

microphone

Gweithio gyda cherddorion proffesiynol

Gweithdai, dosbarthiadau meistr a seminarau a gyflwynir gan gyfansoddwyd, cerddolegwyr a pherfformwyr proffesiynol.

structure

Llwybrau arbenigol

Addaswch eich astudiaethau i’ch dyheadau gyrfaol gan ddewis o Berfformio, Cyfansoddi neu Astudiaethau Cerddoriaeth.

Ein fideos

Yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae ein staff a'n myfyrwyr yn esbonio pam mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn lle mor arbennig i astudio.

Drwy ddilyn llwybr Astudiaethau Cerddoriaeth, fe wnes i fwynhau’n benodol cwrdd â myfyrwyr Perfformio a Chyfansoddi yn ein Fforwm Ôl-raddedig wythnosol i drafod ein meysydd astudio personol. Yn ystod fy ngradd, fe wnes i chwarae gyda Cherddorfa Symffoni a Siambr y Brifysgol yn fawr, yn ogystal ag mewn ensembles bach, yn perfformio mewn lleoliadau gan gynnwys neuadd gyngerdd y Brifysgol, Neuadd Dewi Sant a Neuadd Brangwyn. Roedd llu o gyngherddau gwych i fynd iddynt, yn yr Ysgol ac o gwmpas y ddinas. Fe wnes i werthfawrogi’n fawr y cyfle i fynd i ymarferion Opera Cenedlaethol Cymru yn rhad ac am ddim.
Thomas Pitt MA Cerddoriaeth

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Mae Caerdydd yn ddinas gerddorol

Mae Caerdydd yn gartref i Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac un o ganolfannau cynhyrchu blaenllaw’r BBC. Mae llu o leoliadau yn y ddinas ar gyfer cerddoriaeth fyw, o leoliad o’r radd flaenaf Canolfan Mileniwm Cymru, i fannau bach ac annibynnol.

Rhagoriaeth ymchwil

Rydym yn yr 2il safle ymysg adrannau cerddoriaeth prifysgolion y DU ar gyfer ansawdd ein hamgylchedd ymchwil (REF 2014).

Gradd Meistr mewn Cerddoriaeth

Mae ein gradd meistr mewn Cerddoriaeth yn cynnig dysgu ymarferol a thrwy ddarlithoedd fydd yn eich herio'n gerddorol ac yn academaidd. Gallwch deilwra eich astudiaethau i'ch nodau a'ch dyheadau gyrfa, gan ddewis astudio llwybr mewn Cyfansoddi, Perfformio neu Astudiaethau Cerddorol.

Cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig

Bydd ein rhaglenni PhD yn eich helpu i wella eich sgiliau fel cyfansoddwr, perfformiwr neu gerddolegydd. Cewch ryddid i ymchwilio eich dewis arbenigedd yn fanwl, gan fynychu cynadleddau, gweithdai a dosbarthiadau meistr tra'n gweithio hefyd gydag ymchwilwyr, cyfansoddwyr a pherfformwyr.

Hyfforddiant cerddorol trylwyr mewn amgylchedd celfyddydau breiniol bywiog a llawn dychymyg.

Yn ein hadeilad pwrpasol, mae gennym yr holl gyfleusterau y mae arnoch eu hangen i lwyddo yn eich astudiaethau. Mae gennym ddarlithfeydd â thechnoleg fodern i recordio darlithoedd, ystafelloedd seminar, dros 25 o ystafelloedd ymarfer, ystafelloedd ensemble, stiwdios electroacwstig a neuadd gyngherddau 250 sedd.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school
book
icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.