Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau gofal iechyd

Dewch i ddwysau eich dealltwriaeth, gwella eich sgiliau a chymryd y cam nesaf yn eich gyrfa.

Croeso

Rydym yn ddarparwr addysg ôl-raddedig blaenllaw ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd nyrsio, bydwreigiaeth ac iechyd cysylltiedig. Cyflwynir ein rhaglenni drwy gyfuniad o sesiynau hunangyfeiriedig a chyswllt, ac fe'u lluniwyd i’ch helpu i ymateb i heriau gofal iechyd mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym a gwneud cyfraniad gwerthfawr i ofal claf ac ymarfer clinigol.

Sesiynau byw

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

Ein henw da

Rydym yn ddarparwr addysg gofal iechyd blaenllaw yn y DU.

people

Ein tîm academaidd

Mae ein rhaglen ôl-raddedig a addysgir yn elwa o gyfraniad ymchwilwyr o fri byd-eang a chlinigwyr sy'n arbenigwyr yn eu maes.

book

Ein hymchwil

Gosodwyd ein hymchwil yn 4ydd yn y DU yn gyffredinol a ni sydd ar y brig am ein hamgylchedd ymchwil (REF 2014).

globe

Ein myfyrwyr

Mae ein rhaglen yn denu myfyrwyr o bedwar ban byd. Rydym ni'n gweithio gyda'n gilydd i rannu syniadau a datblygu'r ymarfer gofal iechyd gorau.

building

Ein cyfleusterau

Ceir amgylchedd perffaith ar gyfer astudio ôl-raddedig yn ein labordai a'n llyfrgelloedd technoleg uchel.

Ein sgyrsiau

Rheolwr y Rhaglen, Neil Thomas yn cyflwyno ein rhaglen tystysgrif ôl-raddedig.

Presgripsiynu Anfeddygol (PgCert)

Rheolwr y Rhaglen, Neil Thomas yn cyflwyno ein rhaglen tystysgrif ôl-raddedig.

Geinor Bean yn trafod sut y gallwch fynd â'ch gyrfa i'r cam nesaf er budd eich cleifion a'u teuluoedd.

Ymarfer Uwch (MSc)

Geinor Bean yn trafod sut y gallwch fynd â'ch gyrfa i'r cam nesaf er budd eich cleifion a'u teuluoedd.

Rheolwr y rhaglen Amanda Holland yn darparu gwybodaeth am ein rhaglen ymweld iechyd.

Nyrsio iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol (PgDip)

Rheolwr y rhaglen Amanda Holland yn darparu gwybodaeth am ein rhaglen ymweld iechyd.

Ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

CwrsCymhwysterDull astudio
Ymarfer UwchMScAmser llawn, rhan-amser
Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal IechydMScAmser llawn, rhan-amser
Presgripsiynu Anfeddygol PgCertRhan-amser
Astudiaethau Iechyd CymunedolPgDipRhan-amser
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelydd Iechyd)PgDipAmser llawn, rhan-amser
Ffotograffiaeth GlinigolPgCertRhan-amser - dysgu o bell
Rheoli gofal AnaesthesiaMScAmser llawn, rhan-amser

Ein modiwlau unigol

Diddordeb mewn astudio'n fwy hyblyg?

Rydym ni'n cynnig cyfres amrywiol o fodiwlau unigol i'w hastudio ar lefel 6 a lefel 7.

Byddwch yn rhan o rywbeth fydd yn newid bywydau, heddiw

Beth mae'n myfyrwyr yn ei feddwl am astudio gyda ni...

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Canolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol

Mae’r Ganolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol (RCCK) yn cynnwys offer mesur biomecanyddol a ffisiolegol o’r radd flaenaf.

Llyfrgell Parc y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Darganfod mwy am ein hymchwil

Ein hymchwil

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Ein PhD mewn gwyddorau gofal iechyd

Drwy gynnal ymchwil sy'n seiliedig ar eich diddordebau eich hun yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd yn y byd ehangach.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Ewch i wefan ein Hysgol a thudalennau'r rhaglen i gael rhagor o wybodaeth.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych