Ewch i’r prif gynnwys
Lecturer standing in front of a white board in a seminar room

Llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg a darganfod cysylltiadau ar draws diwylliant a theori poblogaidd neu gallwch fireinio eich talent Ysgrifennu Creadigol gyda'n llenorion proffesiynol.

Live sessions

Why study with us

Critical rigour, creative thinking and intellectual inquisitiveness are at the heart of our teaching and research. We explore fresh perspectives in the study of language, texts, cultures, ideas, values and identities in English literature, language and linguistics. Within philosophy, we concentrate on philosophical aspects of burning contemporary issues. Our MA in Creative Writing is taught by professional writers and is designed for those seeking to develop their talents in the field.

star

Ymhlith y 100 uchaf ar draws y byd

Rydym ymysg y 100 prifysgol gorau yn y byd ar gyfer astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2019).

book

Ymchwil sy’n cael effaith

Yn y DU, rydym yn y 10 uchaf ar gyfer Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ac yn 4ydd am yr effaith y mae ein hymchwil mewn athroniaeth yn ei chael ar gymdeithas (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

briefcase

Cyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Our talks and videos

Llenyddiaeth Saesneg

Rhagor o wybodaeth am ein MA Llenyddiaeth Saesneg.

Ysgrifennu Creadigol

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ysgrifennu Creadigol.

Dewch i ddarganfod ein Hysgol

Cymerwch gipolwg ar sut brofiad fyddai astudio gyda ni yng Nghaerdydd.

Astudiais athroniaeth pan oeddwn yn fyfyriwr israddedig ac ro’n i bob amser yn mwynhau’r dull addysgu a’n pynciau trafod. Pan nes i gwblhau fy ngradd, gwyddwn nad oeddwn eisiau gadael Caerdydd a’r tiwtoriaid athroniaeth anhygoel oedd yno. MA Athroniaeth yw’r peth gorau dwi erioed wedi’i wneud.
Rachel Davies MA Athroniaeth

Learn more about us

Sgwrs Llyfrau Caerdydd

Rydym wedi ymrwymo i rannu perthnasedd ein hymchwil drwy ddod ag academyddion, myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd. Mae ein grŵp llyfrau yn annog trafodaethau bywiog rhwng y gymuned ac academyddion sy'n cynnig safbwyntiau am y testunau dewisol sy'n ysgogi'r meddwl.

Ysgrifennu creadigol blaengar

Fel arloeswr ar gyfer Ysgrifennu Creadigol yn y DU, rydym yn meithrin talent newydd gyda nosweithiau Meic Agored. Rydym yn cynnal Cyfres Awduron Ysgrifennu Creadigol yn rheolaidd ac yn cynnal Diwrnod Diwydiannau Creadigol cyffrous bob blwyddyn.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein PhD yn cynnig ystod amrywiol o hyfforddiant ymchwil ynghyd â'r cyfle i gael profiad addysgu drwy ein rhaglen 'Dysgu i Addysgu' sydd wedi'i hachredu gan SAU.

Lleoliad canolog

Byddwch yn astudio yn ein campws yng nghanol ein dinas werdd yn Adeilad John Percival a chewch fynediad hwylus at gyfleuster ardderchog Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol yn Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol gerllaw.

Explore Cardiff University

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Cymorth myfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Camau nesaf

academic-school
building
icon-contact

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth sydd angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Saesneg iaith ac ieithyddiaeth

Archwiliwch ac ymchwiliwch i ffurf, swyddogaeth ac effaith iaith a chyfathrebu dynol.

Athroniaeth

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg, y gallu dynol gyda ieithoedd a phosau athronyddol yr oes ohoni.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.