Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Pam astudio gyda ni

star

Ysgol ymchwil flaenllaw

Rydym yn un o’r deg adran ymchwil peirianneg orau yn y DU a chafodd effaith ein ymchwil ei gydnabod fel yr orau yn y DU gan arolwg Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf y llywodraeth.

certificate

Amrywiaeth eang o gyrsiau ôl-raddedig

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau MSc sydd wedi’u hachredu gan y sefydliadau peirianneg proffesiynol, ac mae ein cyfleoedd PhD yn cwmpasu pob un o’r disgyblaethau peirianneg mawr.

briefcase

Rhagolygon rhagorol i raddedigion

Fel myfyriwr ôl-raddedig bydd gennych ragolygon gyrfa ardderchog gan fod gennym gysylltiadau agos gyda’r diwydiant ac mae ein myfyrwyr yn uchel eu parch ymysg cyflogwyr.

Os byddwch yn astudio gyda ni, byddwch yn ymuno ag adran sydd â diwylliant ymchwil bywiog ac ymrwymiad cryf i addysgu. Rydym yn adran sy’n cael ein harwain gan ymchwil ac mae ein cyfleusterau labordy gwych yn derbyn buddsoddiad parhaus. Byddwch yn gallu cynnal eich prosiect ymchwil ochr yn ochr â grwpiau ymchwil o fri rhyngwladol.
Dr Michael Harbottle Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Gwrandewch ar ein myfyrwyr a’n staff yn sôn am y graddau PhD ac MSc, y cyfleoedd sydd ar gael a sut brofiad yw astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Astudiaeth Ôl-raddedig yn yr Ysgol Peirianneg

Gwrandewch ar ein myfyrwyr a’n staff yn sôn am y graddau PhD ac MSc, y cyfleoedd sydd ar gael a sut brofiad yw astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae'r Athro Peter Smowton yn siarad am y cyfleoedd PhD sydd ar gael ac yn egluro pam mae lled-ddargludyddion cyfansawdd mor bwysig.

Cyfleoedd am PhD ym maes gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd

Mae'r Athro Peter Smowton yn siarad am y cyfleoedd PhD sydd ar gael ac yn egluro pam mae lled-ddargludyddion cyfansawdd mor bwysig.

Dyma ein staff a’n myfyrwyr yn sôn am ein cwrs MSc mewn Uwch-Beirianneg Fecanyddol.

MSc Uwch-Beirianneg Fecanyddol

Dyma ein staff a’n myfyrwyr yn sôn am ein cwrs MSc mewn Uwch-Beirianneg Fecanyddol.

Dyma Dr Aled Davies yn trafod ein pedwar cwrs MSc mewn peirianneg sifil, strwythurol, geoamgylcheddol a hydroamgylcheddol.

Ein cyrsiau MSc mewn peirianneg sifil

Dyma Dr Aled Davies yn trafod ein pedwar cwrs MSc mewn peirianneg sifil, strwythurol, geoamgylcheddol a hydroamgylcheddol.

Dyma ein staff a’n myfyrwyr yn sôn am yr MSc mewn Systemau Ynni Trydanol.

Systemau Ynni Trydanol (MSc)

Dyma ein staff a’n myfyrwyr yn sôn am yr MSc mewn Systemau Ynni Trydanol.

Dyma Dr Tom Beach yn trafod y rhesymau dros ystyried astudio ein MSc Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM).

Modelu Gwybodaeth Adeiladu (MSc)

Dyma Dr Tom Beach yn trafod y rhesymau dros ystyried astudio ein MSc Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM).

Dyma Dr Valera-Medina yn cyflwyno’r MSc Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd gan gynnwys prif nodweddion y cwrs, ein myfyrwyr, gyrfaoedd a’n cyfleusterau.

MSc Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd

Dyma Dr Valera-Medina yn cyflwyno’r MSc Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd gan gynnwys prif nodweddion y cwrs, ein myfyrwyr, gyrfaoedd a’n cyfleusterau.

Gwybodaeth am y cwrs, ein myfyrwyr, ein cyfleusterau a rhagolygon gyrfa graddedigion.

MSc Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon

Gwybodaeth am y cwrs, ein myfyrwyr, ein cyfleusterau a rhagolygon gyrfa graddedigion.

Dyma Dr Roberto Quaglia yn disgrifio manteision astudio MSc Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

MSc mewn Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Dyma Dr Roberto Quaglia yn disgrifio manteision astudio MSc Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Gwrandewch ar sut bydd ymuno â’n cwrs MSc Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth yn eich helpu i ddatblygu eich gyrfa.

MSc Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth

Gwrandewch ar sut bydd ymuno â’n cwrs MSc Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth yn eich helpu i ddatblygu eich gyrfa.

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn cynnig rhaglenni gradd arbenigol a gynlluniwyd yn ofalus i'ch galluogi i ddiweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau peirianneg ac i arbenigo mewn maes penodol. Maen nhw'n rhaglenni cytbwys gydag elfen ymchwil amlwg a chysylltiadau diwydiannol cryf sy'n bwydo i'r cynnwys addysgu a'r prosiectau ymchwil.

Ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd ymchwil ôl-raddedig ar draws disgyblaethau craidd peirianneg sifil, trydanol ac electronig a mecanyddol. O fewn y disgyblaethau hyn mae llawer o feysydd arbenigol megis cyfathrebu, ynni a'r amgylchedd, peirianneg feddygol, deunyddiau a nanotechnoleg.

Peirianneg (PhD, MPhil ac EngD)

Gweld ein hamrywiaeth o gyfleoedd amser llawn a rhan-amser mewn meysydd fel Ynni a'r Amgylchedd Iechyd, Technoleg a Mecaneg y Byd Digidol, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.

CDT EPSRC mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (PhD)

Dysgu mwy am ein PhD amser llawn mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Peirianneg Cyfathrebu Di-wifr a Microdon (MRes)

Darganfyddwch fwy am ein MRes amser llawn mewn Peirianneg Cyfathrebu Di-wifr a Microdon.

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Gweld yr holl ysgoloriaethau doethuriaeth (PhD) sydd ar gael ar hyn o bryd.

Astudio gyda ni

Ein cysylltiadau â diwydiant

Rhagor o wybodaeth am sut ydym yn cydweithio â busnesau a’r diwydiant ar ein haddysgu a’n hymchwil.

Ein hymchwil

Mae ein grwpiau ymchwil yn cynnal gwaith cyffrous a pherthnasol ar rai o heriau mwyaf y ganrif hon.

Ein diwylliant cynhwysol

Rydym yn ymfalchïo yn ein diwylliant cynhwysol ac yn ceisio cynnig amgylchedd lle gall pawb ffynnu.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu'ch astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

mobile-message

Cysylltu â ni

Cyflwynwch ffurflen ymholi a byddwn yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau neu drefnu sgwrs gyda chi.

icon-pen

Sut i wneud cais

Gwybodaeth am sut i wneud cais i astudio ein cyrsiau.

book

Lawrlwytho ein Llyfryn Peirianneg Ôl-raddedig

Mae ein llyfryn yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am ein holl gyrsiau MSc, ein cyfleoedd PhD, a mwy.