Ewch i’r prif gynnwys
Student talking about their work

Pensaernïaeth

Rydyn ni’n ysgol bensaernïaeth flaenllaw sy’n frwdfrydig dros greu amgylchedd adeiledig a fydd yn gwella bywydau pobl heb ddinistrio'r blaned ar draul cenedlaethau'r dyfodol.

Sesiynau byw

Gofynnwch gwestiynau i'n staff a'n myfyrwyr a chael gwybod beth sydd gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru i'w gynnig.

Pam astudio gyda ni?

Roedd fy nghwrs yn hollol wych. Nid gorfod dysgu oeddwn i; roeddwn i eisiau dysgu! Yn ystod fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd, cefais y mentoriaid gorau, y canllawiau gorau a’r ewyllys i dyfu fel person.
Yashika Narula, MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy
academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudiwch yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau’r DU ym mhrifddinas gosmopolitan Cymru.

notepad

Rhagoriaeth ymchwil

Mae ein hymchwil yn cynnwys y gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio, er mwyn meithrin rhagoriaeth mewn meysydd allweddol sy'n perthyn i bensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig.

globe

Bri rhyngwladol

Mae ein hacademyddion sydd o fri rhyngwladol yn cydweithio'n agos â’n cymuned ymchwil ôl-raddedig lwyddiannus ar brosiectau fel y tŷ clyfar ynni cost isel cyntaf a adeiladwyd at y diben yn y Deyrnas Unedig.

Ein cyrsiau

Rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn ymwneud ag enw da sefydledig yr Ysgol ym mhob agwedd ar gynaliadwyedd, hanes pensaernïol a dulliau ymchwil a arweinir gan ddylunio.

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Dyluniwyd ein cyrsiau a addysgir i fod o werth i fyfyrwyr pensaernïol yn ogystal â llawer o broffesiynau eraill sy'n ymwneud â dylunio, datblygu a gwerthuso'r amgylchedd adeiledig.

Gradd Meistr Pensaernïaeth (MArch)

Mae MArch yn rhaglen radd ddwy flynedd unigryw a gymerir ar ôl y BSc, sy’n bodloni Rhan 2 cymhwyster proffesiynol y DU ar gyfer penseiri.

Ein sgyrsiau

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Dyma Dr Wassim Jabi, Pennaeth Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, yn myfyrio ar bensaernïaeth a’i phwysigrwydd mewn cymdeithas. Mae hefyd yn trafod yr ystod eang o raglenni sydd ar gael yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Gradd Meistr Pensaernïaeth (MArch)

Bydd Caroline Almond, Cadeirydd Blwyddyn 1 MArch, a’r Dr Mhairi McVicar, Cadeirydd Blwyddyn 2 MArch, yn rhoi crynodeb o raglen Meistr Pensaernïaeth a’r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl ym mlynyddoedd 4 a 5.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru ydyn ni

Cewch wybod am Ysgol Pensaernïaeth Cymru, dysgu am ein gwerthoedd craidd a gweld sut brofiad yw bod yn rhan o'r Ysgol.

Taith rithwir Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Gweld ein taith ffotograffig newydd o'r lleoedd a'r offer sydd ar gael i chi yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Taith trwy stiwdio

Gweld un o’n stiwdios trwy daith 360.

Ein cyfleusterau

Gweld rhagor am gyfleusterau Ysgol Pensaernïaeth Cymru i fyfyrwyr.

Ffilmiau am ein cyrsiau

Gwyliwch ein ffilmiau byrion am ein cyrsiau i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen sydd o ddiddordeb i chi.

Ffilm fer sy’n disgrifio ein MA Dylunio Pensaernïol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, gan gynnwys cymuned yr Ysgol, manylion y cwrs, nodweddion a chyfleusterau, a chyflogadwyedd.

MA Dylunio Pensaernïol

Ffilm fer sy’n disgrifio ein MA Dylunio Pensaernïol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, gan gynnwys cymuned yr Ysgol, manylion y cwrs, nodweddion a chyfleusterau, a chyflogadwyedd.

Ffilm fer sy’n disgrifio ein MA mewn Dylunio Trefol sy’n cael ei chynnal ar y cyd â’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio.

MA Dylunio Trefol ym Mhrifysgol Caerdydd

Ffilm fer sy’n disgrifio ein MA mewn Dylunio Trefol sy’n cael ei chynnal ar y cyd â’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio.

Dyma’r Athro Sarah Lupton, cadair bersonol a chyfarwyddwr rhaglenni yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn trafod y rhaglen Meistr Gweinyddu Dylunio.

Gradd Meistr mewn Gweinyddu Dylunio (MDA)

Dyma’r Athro Sarah Lupton, cadair bersonol a chyfarwyddwr rhaglenni yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn trafod y rhaglen Meistr Gweinyddu Dylunio.

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. (Roedd yn arfer cael ei alw’n Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol).

MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau (ABPE)

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. (Roedd yn arfer cael ei alw’n Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol).

Ffilm fer sy’n disgrifio ein MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth

Ffilm fer sy’n disgrifio ein MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Dyma Sarah O’Dwyer, tiwtor dysgu o bell yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn trafod yr offer a ddefnyddiwn ar ein rhaglen dysgu o bell MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol.

MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol (Dysgu o Bell)

Dyma Sarah O’Dwyer, tiwtor dysgu o bell yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn trafod yr offer a ddefnyddiwn ar ein rhaglen dysgu o bell MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol.

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol sydd wedi’i hachredu gan CIBSE yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol sydd wedi’i hachredu gan CIBSE yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Cadwraeth Adeiladau Gynaliadwy yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Cadwraeth Adeiladau Gynaliadwy yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy sydd wedi’i hachredu gan CIBSE a CTBUH yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy

Ffilm fer yn disgrifio ein MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy sydd wedi’i hachredu gan CIBSE a CTBUH yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Fe wnes i gais i wneud fy MSc ym Mhrifysgol Caerdydd gan fod y cwrs yn cynnig yr ymagwedd ryngddisgyblaethol at ddysgu yr oeddwn yn chwilio amdani i herio fy hun. Roedd y cyfarpar oedd ar gael yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, gan gynnwys braich robotig Kuka, argraffwyr 3D, a gweithdy pren gyda’r holl gyfarpar, yn fonws ychwanegol. Mae Caerdydd hefyd yn ddinas hynod groesawgar ac yn addas i fyfyrwyr.
Aileen Hoenerloh, MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos: Arddangosfa Haf 2020

Bydd ein harddangosfa rithwir yn rhoi’r cyfle i chi weld amrywiaeth o waith a gynhyrchwyd gan ein hamrywiaeth eang o gyrsiau dros y flwyddyn ddiwethaf. Ein myfyrwyr sydd wedi paratoi’r arddangosfa hon sy’n cynnwys portffolio amrywiol o waith mewn ymateb i agenda ymchwil gyfoethog sy’n dangos yr ymatebion pensaernïol i faterion a chyd-destunau yn y byd go iawn.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Dysgu mwy am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Pori drwy ddewisiadau llety

Mae gennym ni amrywiaeth o neuaddau a thai sy'n addas i'ch dewisiadau, diddordebau a'ch cyllidebau.

Cefnogi a lles myfyrwyr

Sicrhewch gyngor diduedd a chyfrinachol am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Y camau nesaf

certificate

Edrychwch ar yr holl gyrsiau ôl-raddedig yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau ôl-raddedig ar gyfer 2021.

screen

Gweld holl grwpiau ymchwil ôl-raddedig Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Archwiliwch ein hopsiynau ymchwil ôl-raddedig ar gyfer mynediad 2021.

icon-contact

Cysylltu â ni

Os gofynnwch chi gwestiwn trwy ein ffurflen ymholi, byddwn ni’n ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen ichi ei wybod am ein proses ymgeisio.