Ewch i’r prif gynnwys

Caffi'r Ôl-raddedigion

Law student in front of columns

Dewch i ddysgu mwy am astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Rydym yn cynnal ein digwyddiadau o dan arweiniad myfyrwyr yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y byddwn yn cyhoeddi dyddiadau'r Caffi nesaf.

Sgwrsio â'n myfyrwyr

Mae Caffis yr Ôl-raddedigion yn rhoi'r cyfle i chi:

  • sgwrsio â rhai o'n myfyrwyr Meistr a PhD am fywyd myfyrwyr ôl-raddedig yng Nghaerdydd
  • cael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig
  • trafod unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudiaethau ôl-raddedig.

Rydym yn croesawu unrhyw un sy'n ystyried dilyn cwrs ôl-raddedig, ni waeth wrth ba gam yr ydych yn y broses benderfynu.

Noder na fydd staff o'n hysgolion academaidd ar gael yn y Caffis i Ôl-raddedigion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch rhaglen ôl-raddedig benodol, ewch i un o'n Diwrnodau Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion.