Ewch i’r prif gynnwys

Caffi'r Ôl-raddedigion

Law student in front of columns

Dewch i ddysgu mwy am astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Caffi RhithwiriÔl-raddedigion
Dydd Mercher 27 Ionawr 2021
11.00 – 13.00

Paratowch baned o goffi ac ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad rhithwir heb orfod symud cam o’ch cartref eich hun.

Gofynnwch gwestiynau i ni am bynciau fel cyllid, llety a gwasanaethau cefnogi - neu unrhyw beth arall yr hoffech wybod amdano fel darpar fyfyriwr ôl-raddedig.

Byddwch hefyd yn gallu ymuno â'n gweminar i glywed mwy am y rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd, opsiynau astudio, cyllid a chymorth i fyfyrwyr. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau drwy gydol y sesiwn.

Noder na fydd staff o'n hysgolion academaidd ar gael yn y Caffis i Ôl-raddedigion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch rhaglen ôl-raddedig benodol, ewch i un o'n Diwrnodau Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion.