Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth hanfodol cyn ichi ymweld â ni

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyn ichi ymuno â ni ar y diwrnod agored i ôl-raddedigion, darllenwch drwy'r wybodaeth ganlynol yn ofalus:

  • Fel un o nifer o fesurau diogelwch COVID-19, rydyn ni  wedi rhannu'r digwyddiad yn sesiynau bore a phrynhawn i reoli nifer y sawl sy’n dod aton ni. Sicrhewch eich bod yn dod i’r sesiwn a ddewiswyd gennych chi ar y ffurflen archebu.
  • Cofiwch ddod â masg wyneb. Bydd yn rhaid ichi wisgo hwn pan fyddwch chi’n cael eich tywys o amgylch adeiladau’r Brifysgol yn ystod y digwyddiad.
  • Dilynwch ganllawiau diweddaraf y llywodraeth ar sut i leihau COVID-19 rhag ymledu a mynnwch gip ar wefan y llywodraeth cyn teithio i Brifysgol Caerdydd.
  • Mae gorsafoedd diheintio dwylo ar gael ledled y campws. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r rhain wrth fynd i mewn i adeiladau'r Brifysgol yn ystod y digwyddiad.
  • Ni fydd sgyrsiau pynciol yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb ar y diwrnod ond efallai y bydd rhai fydd wedi'u recordio ymlaen llaw ar gael ar ein gwefan.
  • Diben yr holl fesurau fydd ar waith yw cadw ein hymwelwyr, ein staff a'n myfyrwyr yn ddiogel tra'n rhoi’r cyfle ichi gerdded o amgylch y Brifysgol a dysgu rhagor amdani.
  • Bydd y teithiau o amgylch y campws a’r ymweliadau ag adeiladau yr ysgolion academaidd yn digwydd ar droed. Gwisgwch esgidiau addas a chofiwch ddod ag ymbarél os bydd angen!
  • Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os bydd gennych chi gwestiynau cyn eich ymweliad.