Ewch i’r prif gynnwys

Eich ymweliad

Dyma gyngor ymarferol ynglŷn â sut i wneud y mwyaf o'ch diwrnod, gan gynnwys ble i fynd ar ôl cyrraedd a ble i gael bwyd ar y campws.

Ar ôl cyrraedd Caerdydd, ewch i Neuadd y Ddinas lle gallwch gofrestru a chael pecyn gwybodaeth a rhaglen.

Os hoffech fanteisio ar ein gwasanaeth cofrestru cyflym, bydd angen i chi ddod â fersiwn electronig neu gopi caled o'ch tocyn.

Yn Neuadd y Ddinas y cynhelir pob rhan o'r digwyddiad (y Sgyrsiau, y Siopau Cynghori a'r Ffair Pynciau) cyn Gweithgareddau'r Ysgolion (sy'n dechrau am 1 o'r gloch).

Y Prif Adeilad

Opening times: 08:15 - 14:15

Mae Bwyty'r Prif Adeilad ar y llawr gwaelod.

Mae bwydydd poeth ac oer ar gael i frecwast ac i ginio. Mae'r cinio sydd ar gael yn amrywio o daten bob gyda llenwadau, i amrywiaeth o brif gyrsiau poblogaidd. Mae cyris, prydau pysgod, pasta a nwdls ffres, a Bar Salad bwyta’n iach ar gael hefyd.

Undeb y Myfyrwyr

Dyma rai o'r llu o leoedd sy'n gwerthu bwyd a diod yn Undeb y Myfyrwyr:

  • Starbucks
  • Tafarn Taf
  • Magic Wrap
  • Siop yr Undeb

Stryd Fawr y Myfyrwyr (Plas y Parc)

  • Costa Coffee
  • Subway
  • Burrito Brothers

Mannau eraill ar y campws

Mae bwyty yn Adeilad Trevithick hefyd. Hefyd, mae siopau coffi yn Adeilad John Percival, Adeilad Bute, Adeilad y Tŵr a'r Adeilad Optometreg.

I gadw'n ddiogel drwy gydol y Diwrnod Agored, cofiwch lynu at yr holl rybuddion a chyfarwyddiadau, ac ymddwyn yn ddiogel ac yn gyfrifol yn ystod unrhyw deithiau, sgyrsiau neu weithgareddau'r Diwrnod Agored.

Mewn argyfwng, cysylltwch â'r aelod staff agosaf ar unwaith neu ffoniwch ein Hystafell Rheoli Diogelwch - 029 2087 4444.

Os bydd y larwm dân yn canu (seiren barhaus), gadewch yr adeilad ar unwaith drwy'r allanfa agosaf ac arhoswch y tu allan nes bydd staff y Brifysgol yn dweud wrthych ei bod yn ddiogel i fynd yn ôl i mewn.

Os ydych ar un o'r lloriau uwch ac yn cael trafferth mynd i lawr y grisiau, dilynwch yr arwyddion i un o'r hafanau dynodedig a defnyddiwch y ffôn sydd yno i ofyn am ragor o gymorth.

Ni ddylech ddefnyddio lifftiau os oes tân.

Os ydych yn colli aelod o'r teulu neu'n mynd ar goll yn ystod y Diwrnod Agored, rhowch wybod i aelod o'r staff.

Rhowch wybod i'r staff wrth y Ddesg Gofrestru neu aelod arall o staff os ydych yn colli unrhyw eiddo.

Mae modd cerdded i'r rhan fwyaf o Weithgareddau'r Ysgolion a gynhelir y tu allan i Neuadd y Ddinas. Fodd bynnag, darllenwch y rhaglen ymlaen llaw i gadarnhau'r lleoliadau.