Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Explore fresh perspectives across the rich chronological span of English literature, or develop your talents in the field of Creative Writing, taught by professional writers respected within their chosen fields.

star

Ymhlith y 100 uchaf ar draws y byd

Rydym ymysg y 100 prifysgol gorau yn y byd ar gyfer astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2019).

book

Ymchwil sy’n cael effaith

Yn y DU, rydym yn y 10 uchaf ar gyfer Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ac yn 4ydd am yr effaith y mae ein hymchwil mewn athroniaeth yn ei chael ar gymdeithas (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

briefcase

Cyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Our talks and videos

Llenyddiaeth Saesneg

Rhagor o wybodaeth am ein MA Llenyddiaeth Saesneg.

Ysgrifennu Creadigol

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ysgrifennu Creadigol.

Dewch i ddarganfod ein Hysgol

Cymerwch gipolwg ar sut brofiad fyddai astudio gyda ni yng Nghaerdydd.

Astudiais athroniaeth pan oeddwn yn fyfyriwr israddedig ac ro’n i bob amser yn mwynhau’r dull addysgu a’n pynciau trafod. Pan nes i gwblhau fy ngradd, gwyddwn nad oeddwn eisiau gadael Caerdydd a’r tiwtoriaid athroniaeth anhygoel oedd yno. MA Athroniaeth yw’r peth gorau dwi erioed wedi’i wneud.
Rachel Davies MA Athroniaeth

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

ENCAP student

Sgwrs Llyfrau Caerdydd

Rydym wedi ymrwymo i rannu perthnasedd ein hymchwil drwy ddod ag academyddion, myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd. Mae ein grŵp llyfrau yn annog trafodaethau bywiog rhwng y gymuned ac academyddion sy'n cynnig safbwyntiau am y testunau dewisol sy'n ysgogi'r meddwl.

ENCAP students

Ysgrifennu creadigol blaengar

Fel arloeswr ar gyfer Ysgrifennu Creadigol yn y DU, rydym yn meithrin talent newydd gyda nosweithiau Meic Agored. Rydym yn cynnal Cyfres Awduron Ysgrifennu Creadigol yn rheolaidd ac yn cynnal Diwrnod Diwydiannau Creadigol cyffrous bob blwyddyn.

Female student smiling

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein PhD yn cynnig ystod amrywiol o hyfforddiant ymchwil ynghyd â'r cyfle i gael profiad addysgu drwy ein rhaglen 'Dysgu i Addysgu' sydd wedi'i hachredu gan SAU.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n dal yn bwysig gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cegin (hygyrch)

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Student getting advice

Cymorth myfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Camau nesaf

academic-school
building
icon-contact

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth sydd angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Saesneg iaith ac ieithyddiaeth

Ewch ati i archwilio ac ymchwilio i ffurf, swyddogaeth ac effaith cyfathrebu dynol ac iaith.

Athroniaeth

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg, y gallu dynol gyda ieithoedd a phosau athronyddol yr oes ohoni.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.