Ewch i’r prif gynnwys

Sut i ddod yma

Byddai'n syniad da i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu'r gwasanaeth Parcio a Theithio gan mai ychydig iawn o leoedd i barcio sydd ar y campws.

Lleoliad: Gorsaf drên Cathays

Dylech newid yng ngorsaf Caerdydd Canolog. Ewch i blatfform 6 i ddal y trên i Cathays. Dim ond pum munud mae'n ei gymryd i deithio o Gaerdydd Canolog i Cathays.

Ewch i wefan National Rail i brynu tocynnau trên.

Lleoliad: Y Plas, Undeb y Myfyrwyr, 4ydd Llawr, Plas y Parc, Caerdydd CF10 3AT

Bydd rhai bysiau'n stopio tu allan i'r Amgueddfa neu'r Brifysgol ar Blas y Parc. Os na fydd eich bws chi yn gwneud hynny (bysiau 53 neu 86), gallwch ddal bws i'r Brifysgol o'r brif orsaf fysiau.

Mae Prifysgol Caerdydd yng nghanol y ddinas. Os dyma'r tro cyntaf i chi ymweld â Chaerdydd, gall gyrru i'r ddinas i chwilio am rywle i barcio fod yn gostus, achosi straen, a chymryd llawer iawn o amser. I osgoi'r drafferth a'r gost, argymhellwn i chi ddefnyddio'r gwasanaeth Parcio a Theithio.

Parcio a Theithio

Lleoliad: Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, Cyffordd 30 yr A48(M), CF23 8HH

Mae bysiau'n gadael bob chwarter awr ac mae'n cymryd tua 20 munud i gyrraedd y Brifysgol ym Mhlas y Parc (sydd dafliad carreg o Neuadd y Ddinas).

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Parcio a Theithio.

Meysydd parcio agosaf

Lleoliadau:

  • Maes parcio NCP Heol y Brodyr Llwydion
    CF10 3AE
  • Maes parcio NCP Dumfries Place
    CF10 3FN
  • Maes parcio Ffordd y Gogledd
    CF10 3FN

Mae un neu ddau o feysydd parcio o fewn tafliad carreg i Blas y Parc. Maes parcio NCP Heol y Brodyr Llwydion sydd agosaf at Neuadd y Ddinas. Mae maes parcio NCP Dumfries Place ger canol y ddinas. Mae maes parcio Ffordd y Gogledd ger Parc Bute a'r Ganolfan Ddinesig.

Lleoliad: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas.

Dylech deithio ar fws X90 i orsaf Caerdydd Canolog neu fynd ar y bws am ddim i orsaf reilffordd y Rhws (Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd). Mae pob trên o'r Rhws yn mynd i orsaf Caerdydd Canolog, ac mae sawl un ohonynt hefyd yn mynd i orsaf Cathays.