Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor Anabledd

Rydym yn gwneud ein gorau i gynnig amgylchedd hygyrch i bob ymgeisydd, myfyriwr ac ymwelydd.

Os oes gennych chi, neu unrhyw un sy'n dod gyda chi, ofynion arbennig o ganlyniad i anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod er mwyn i ni allu gwneud trefniadau priodol cyn eich ymweliad.

Parcio

Byddwn yn neilltuo lleoedd i barcio ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd ym maes parcio y Prif Adeilad. Bydd manylion llawn a chyfarwyddiadau'n cael eu hanfon drwy ebost (i'r cyfeiriad ar eich ffurflen archebu) cyn y digwyddiad. Neu gallwch ddod o hyd iddynt yn ein hadran Cwestiynau Cyffredin.

Teithio

Dylai ymwelwyr ag anawsterau symudedd fynd at y Brifysgol ar hyd Plas y Parc ac yna pharcio ym maes parcio Prif Adeilad y Brifysgol. Côd post y Prif Adeilad ar gyfer defnyddwyr 'Sat Nav' yw CF10 3AT.

Os ydych yn teithio i Gaerdydd ar drên neu fws ac os hoffech chi dacsi addas i gario cadair olwyn i deithio ymlaen i'r Brifysgol, gallwch weld rhestr o fanlynion cyswllt cwmnïau tacsis lleol ar y wefan allanol hon.

Mapiau mynediad

Er mwyn i chi allu cynllunio sut byddwch yn mynd o gwmpas adeiladau'r Brifysgol, gallai Mapiau Mynediad y Campws fod o ddefnydd i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, neu ba grantiau a chefnogaeth sydd ar gael, ewch i'r stondin Cefnogaeth i Fyfyrwyr yn ardal y Siopau Cynghori. Nodir, gall y siopau cynghori fod yn brysur yn y bore. Efallai byddai’n well i chi ymweld â’r ardal yn hwyrach yn y prynhawn, os ydych yn dymuno cael trafodaeth hir gyda staff y Brifysgol.

Cyngor ychwanegol

Er gwybodaeth, bydd bws mini hygyrch ar gael drwy gydol y dydd. Er mwyn cael defnydd o’r cyfleuster, cysylltwch ag aelod o staff yn y babell croesawu ym maes parcio'r Prif Adeilad. Yn ychwanegol, bydd nifer cyfyngedig o gadeiriau olwyn ar gael ar y dydd o’r Prif Adeilad, os oes angen.

Mae rhaglenni'r Diwrnod Agored ar gael mewn fformatau amgen (gan gynnwys Braille, tâp sain neu ffeil testun) ar gais.

Cysylltwch â

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr
50 Plas y Parc
Cathays
CF10 3AT
Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
Ebost: disability@caerdydd.ac.uk neu dyslexia@caerdydd.ac.uk