Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau o gwmpas y campws

Ymunwch a ni ar daith dywys o gwmpas ein Campws ym Mharc Cathays fel y gallwch weld dros eich hun pam y pleidleisiwyd Caerdydd yn un o'r deg prifysgol fwyaf prydferth yn y DU (The Times Higher Education, 2018).

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal teithiau o gwmpas y campws, gan ddechrau ym mis Mai tan fis Medi.

Bydd teithiau yn cael eu harwain gan fyfyrwyr ôl-raddedig presennol ac yn cymryd rhwng 50 munud ac awr. Bydd hanner awr ychwanegol i chi sgwrsio ag aelodau o'r tîm recriwtio ôl-raddedig a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Dyddiadau ac amserau

Mae teithiau campws ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Byddwn yn cynnal teithiau ychwanegol trwy gydol yr haf, felly peidiwch â phoeni os na allwch fynd i unrhyw un o'r dyddiadau sydd ar y ffurflen cadw lle - byddwn yn cyhoeddi dyddiadau newydd cyn bo hir.

Beth i'w ddisgwyl

Cyn i chi gofrestru er mwyn cymryd rhan mewn taith o gwmpas y campws, darllenwch drwy'r wybodaeth ganlynol yn ofalus fel y gallwch benderfynu a hoffech gymryd rhan ai peidio:

  • Caiff y teithiau o gwmpas y campws eu cynnal yn allanol, heb unrhyw fynediad mewnol at ein hadeiladau. Bydd pob taith yn eich cymryd i mewn i lawer o'n hadeiladau ar gampws Parc Cathays, er mwyn eich galluogi i geisio ymgyfarwyddo â'r campws cyn dechrau eich astudiaethau gyda ni.
  • Cynhelir y teithiau ar droed. Gwisgwch esgidiau addas a chofiwch ddod ag ymbarél os oes angen!
  • Bydd pob grŵp teithio yn cynnwys un tywysydd a hyd at ddeuddeg myfyriwr ôl-raddedig.
  • Rydym yn rhagweld llawer o ddiddordeb yn y teithiau, a rhoddir pob lle ar sail y cyntaf i'r felin. Os hoffech ymuno â ni, archebwch un slot yn unig o'r amseroedd uchod.
  • Byddwch yn ymwybodol o'r ffaith na fydd modd i unrhyw westeion ddod gyda chi ar y daith oherwydd bod lleoedd yn brin.
  • Ni fydd staff academaidd yn bresennol ar y diwrnod.
  • Bydd toiledau a chyfleusterau golchi dwylo ar gael ar ddechrau'r daith. Dewch â mwgwd gyda chi er mwyn defnyddio'r cyfleusterau hyn. Bydd hylif diheintio dwylo ar gael, ond dewch â pheth gyda chi lle y bo'n bosibl.
  • Efallai bydd mannau parcio cyfyngedig ar gael ar y campws, a ddyrennir ar sail y cyntaf i’r felin. Anfonir rhagor o fanylion am hyn at y rheiny sy'n cadw lle ar daith.

Sylwer na fydd teithiau o gwmpas Campws Parc y Mynydd Bychan (sy'n gartref i’r Ysgolion Meddygaeth, Deintyddiaeth a'r Gwyddorau Gofal Iechyd) yn cael eu cynnal.

Cadwch eich lle