Ewch i’r prif gynnwys

PhD yng Ngwyddorau’r Golwg: Sefydlu mesurau gwell ar gyfer perfformiad gweledol mewn Nystagmus Babanod ac archwilio'r ffactorau sy'n ei achosi

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 31 Awst 2019
Dyddiad dechrau 1 Ionawr 2020
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Gwahoddir ceisiadau am ysgoloriaeth PhD 3-blynedd mewn olrhain llygaid, seicoffiseg, a fMRI yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg, mewn partneriaeth â'n cydweithwyr yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd (CUBRIC) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae nystagmus babanod wedi'i gysylltu â nifer o anhwylderau, ac nid ydym yn gwybod beth sy'n ei achosi. Mae model diweddar yn cynnig esboniad o sut mae'r cyflwr yn dechrau, gan gymryd bod symudiadau llyfn y llygad wrth ddilyn yn arferol yn y cyflwr hwn, a bod rheolaeth gortigol yr ymateb optocinetig wedi'i hamharu. Gan ddefnyddio niwroddelweddu (fMRI), byddwn yn cynnal prawf o'r ddamcaniaeth hon i ganfod a oes camweithrediad niwral o'r fath yn sail i ddatblygiad nystagmus. Byddwn hefyd yn archwilio dwy fethodoleg newydd ar gyfer asesu triniaethau ar gyfer y cyflwr.

Goruchwylwyr

Cyswllt

Jon Erichsen

Yr Athro Jonathan Erichsen

Director of Postgraduate Research

Email:
erichsenjt@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5656

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i holl fyfyrwyr y DU/UE heb unrhyw gyfyngiadau pellach
Meini prawf academaidd

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd BSc Anrhydedd 2.1 (neu gyfatebol) neu uwch mewn Optometreg a bod yn Aelod/Cymrawd o Goleg yr Optometryddion (MCOptom/FCOptom) erbyn y dyddiad dechrau a drwy gydol cyfnod y PhD.

Cyswllt

Jon Erichsen

Yr Athro Jonathan Erichsen

Director of Postgraduate Research

Email:
erichsenjt@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5656

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer Doethur mewn Athroniaeth yng Ngwyddorau’r Golwg gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Llwythwch eich CV, datganiad personol a llythyr eglurhaol fel rhan o’ch cais.

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais ar-lein, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch "Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun" pan ofynnir a ydych chi’n hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch 'PhD yng Ngwyddorau’r Golwg: Sefydlu mesurau gwell ar gyfer perfformiad gweledol mewn Nystagmus Babanod ac archwilio'r ffactorau sy'n ei achosi' pan ofynnir i chi "Rhowch enw'r cyllid yr ydych yn cyflwyno cais amdano".

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Jon Erichsen

Yr Athro Jonathan Erichsen

Director of Postgraduate Research

Email:
erichsenjt@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5656

Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys