Ewch i’r prif gynnwys

PhD yng Ngwyddorau’r Golwg Lensys cyffwrdd ar gyfer rheoli myopia

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 26 Gorffennaf 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 5 blynedd (rhan-amser)
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil One

Gwahoddir ceisiadau am ysgoloriaeth PhD ran-amser mewn defnyddio lensys cyffwrdd ar gyfer rheoli myopia yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Cefndir

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o lensys cyffwrdd meddwl wedi’u trwyddedu i reoli myopia. Mae’r lensys hyn wedi’u dylunio i gael eu gwisgo gan blant myopig a’r nod yw arafu datblygiad myopia. Mae dyluniad optegol y lensys yn golygu ei fod yn cymell diffocysu myopig perifferol (aneglurder perifferol) i geisio lleihau’r ysgogiad ar gyfer estyniad echelinol sy’n cynyddu lefel y myopia. Rydym wedi gweld bod aneglurder optegol a gymhellir yn effeithio ar drwch yr ambilen yn y tymor byr, ac mae damcaniaethau wedi’u cyflwyno ynghylch rôl yr ambilen.

Nodau a dulliau’r prosiect

Yn y PhD hwn, byddwch yn gosod lensys cyffwrdd myopig ymhlith plant ac yn defnyddio technegau i ddelweddu ambilenni plant gyda’r lensys ymlaen a hebddynt er mwyn edrych ar newidiadau tymor byr a thymor hir i strwythur yr ambilen.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Os yn gymwys, bydd unrhyw ymgeisydd cymwys o du allan i’r DU sy’n talu ffioedd yn gorfod talu gweddill y ffi dramor eu hunain
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i holl fyfyrwyr y DU/UE heb unrhyw gyfyngiadau pellach
Meini prawf academaidd

Rhaid i ymgeiswyr gyflawni gradd BSc Anrh. 2:1 (neu gyfatebol) neu uwch mewn Optometreg a bod wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol. Mae profiad blaenorol ym maes rheoli myopia yn ddymunol.

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer y PhD Doethur mewn Athroniaeth yng Ngwyddorau’r Golwg gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Llwythwch eich CV, datganiad personol a llythyr eglurhaol fel rhan o’ch cais.

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais ar-lein, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch 'Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun' pan ofynnir a ydych yn hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch 'PhD yng Ngwyddorau’r Golwg: Lensys cyffwrdd ar gyfer rheoli myopia” pan ofynnir “Rhowch enw’r cyllid yr ydych yn cyflwyno cais amdano”.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Rhaglenni ymchwil cymwys