Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Seicoleg: Dealltwriaeth amlfodd o benderfyniadau bwriadol yn yr ymennydd dynol

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 10 Mehefin 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD

Mae ein hamgylchedd yn gyson yn mynnu penderfyniadau, a gallwn wneud penderfyniadau'n fwriadol er mwyn bodloni ein nodau a'n dyheadau. Sut mae'r ymennydd dynol yn penderfynu ar sail bwriad? Beth allai ddylanwadu ar ein penderfyniadau bwriadol? Nod yr ymchwil hon yw mynd i'r afael â'r cwestiynau hirhoedlog hyn o ran gwybyddiaeth ddynol.

Gallai eich prosiect penodol gynnwys:

  1. arbrofion delweddu'r ymennydd ar draws dulliau lluosog (MRI swyddogaethol a thryledu, sbectosgopi MR a MEG) er mwyn astudio niwrofioleg penderfynu
  2. modelu cyfrifiadurol o ddynamig yr ymennydd yn ystod y broses o wneud penderfyniadau, neu
  3. modelu ystadegol ar y gwahaniaethau unigol mewn penderfyniad bwriadol.

Cewch hyfforddiant amlddisgyblaethol mewn niwrowyddoniaeth wybyddol, delweddu'r ymennydd a modelu cyfrifiadurol. Byddwch wedi'ch lleoli yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) a byddwch yn rhan o dîm ymchwil sy'n ffynnu. Mae CUBRIC yn gartref i gyfleusterau delweddu ymennydd o'r radd flaenaf ac arbenigedd sy'n arwain y byd, gyda 4 o systemau MRI dynol (2 x Siemens Prisma, 1 x Siemens Connectom, 1 x Siemens 7T), MEG, EEG, TMS, tDCS, unedau ymchwil glinigol a labordai profi.

Mae'r ysgoloriaeth PhD hon, sy'n 3 blynedd mewn hyd, wedi'i hariannu'n rhannol gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd.

Goruchwylwyr

Cyswllt

Clair Southard

Administrative contact

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i holl fyfyrwyr y DU/UE heb unrhyw gyfyngiadau pellach
Meini prawf academaidd

Rydym yn annog ymgeiswyr o wahanol ddisgyblaethau (e.e. niwrowyddoniaeth wybyddol/gyfrifiadurol, seicoleg, cyfrifiadureg, peirianneg, mathemateg neu ffiseg).

Am mai dim ond un ysgoloriaeth sydd ar gael, a bod ceisiadau o safon uchel iawn fel arfer yn dod i law, mae'n debygol y bydd gennych radd gyntaf dda (BSc gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth Uwch) a/neu byddwch yn nodedig am gael profiad ymchwil perthnasol

Cyswllt

Clair Southard

Administrative contact

Byddwch yn cael eich ystyried yn awtomatig pan fyddwch yn gwneud cais ar gyfer y Doethur Athroniaeth mewn Seicoleg fydd yn dechrau ym mis Hydref 2019. Bydd angen i chi gynnwys eich CV a datganiad personol i ategu eich cais.

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch ‘Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun’ pan ofynnir a ydych yn hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch ‘PhD mewn Seicoleg: Dealltwriaeth amlfodd o benderfyniadau bwriadol yn yr ymennydd dyno’ pan ofynnir ‘Nodwch enw’r cyllid yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer’.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Clair Southard

Administrative contact

Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhaglenni ymchwil cymwys