Ewch i’r prif gynnwys

PhD in Psychology: Investigating methods and interventions to mitigate human susceptibility to cyber-attack attempts within a leading global aerospace organisation

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 31 Gorffennaf 2019
Dyddiad dechrau Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Rydym yn edrych am fyfyriwr PhD rhagorol, talentog ac uchelgeisiol i gynnal ymchwil gwreiddiol o safon â'r potensial o gael effaith ym maes seicoleg ffactorau dynol ac, yn enwedig, seicoleg seibr.

Cefndir

Mae'r PhD wedi'i hariannu gan Endeavr Wales (Airbus a Llywodraeth) ac mae wedi’i ddyfarnu i Dr Phil Morgan (Darllenydd mewn Gwyddor Gwybyddiaeth a Ffactorau Dynol). Ef fydd Cyfarwyddwr Astudiaethau yr ymgeisydd llwyddiannus.

Dr Morgan yw Cyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Rhagoriaeth Ffactorau Dynol (HuFEx) yn y Brifysgol ac mae wedi'i secondio hefyd i Airbus (Celtic Springs, safle Casnewydd). Mae’n gweithio yn eu Canolfan Arloesedd Seibr, fel Cyfarwyddwr Technegol Seicoleg Seibr a Ffactorau Dynol ar gyfer Airbus.

Fel un o fyfyrwyr PhD Prifysgol Caerdydd bydd gennych hefyd weithle yn Ysgol Seicoleg yn y Brifysgol a disgwylir i chi gymryd ymgysylltu â chyfleoedd (e.e. hyfforddi, seminarau, digwyddiadau eraill) a gynigir i bob myfyriwr PhD.

At hynny, bydd gennych fynediad at adnoddau labordai o'r radd flaenaf a'r rhai sy'n astudio yn Airbus (sy'n cyflogi dros 130,000 o staff) a'r Brifysgol (yn yr Ysgol Seicoleg yn bennaf).

Nodau a dulliau’r prosiect

Bydd y PhD yn canolbwyntio ar archwilio dulliau ac ymyriadau i wneud pobl yn llai agored i ymosodiadau seibr mewn sefydliad awyrofod blaenllaw. Gallai'r rheini gynnwys dyfeisiau ag iddynt ddyluniad rhyngwyneb peiriant dynol, gweledigaethau dealladwy a dehongliadwy er mwyn cyfleu gwybodaeth ynghylch diogelwch seibr i'r eithaf, hyfforddiant ynghylch ymwybyddiaeth o fygythiad seibr, a dulliau eraill a nodir ynn ystod y PhD.

Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil yn cael ei gynnal o fewn Airbus, yn ogystal â Phrifysgol Caerdydd. Mae Airbus yn sefydliad awyrofod ar raddfa eang ac mae gennym dros 130,000 o weithwyr.

Mae Airbus yn sefydliad sydd ar flaen y gad o ran ymchwil diogelwch seibr, Mae ganddo dros 650 o arbenigwyr o dros 10 o wledydd, ac maent wedi’u lleoli mewn tair gwlad yn bennaf: Ffrainc, yr Almaen a'r DU. Byddwch wedi'ch lleoli yng Nghanolfan Arloesedd Seibr Airbus ac yn nhîm Seicoleg Seibr a Ffactorau Dynol yn y DU.

Goruchwylwyr

Cyswllt

Clair Southard

Clair Southard

PhD Administrator & DEdPsy Administrator

Email:
southardc@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5381

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Gan mai un ysgoloriaeth yn unig sydd ar gael, ac oherwydd ein bod yn cael ceisiadau o safon uchel iawn fel arfer, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd gyntaf dda iawn yn ôl pob tebyg (BSc gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth Uwch) a/neu’n nodedig oherwydd ei brofiad ymchwil perthnasol.

Cyswllt

Clair Southard

Clair Southard

PhD Administrator & DEdPsy Administrator

Email:
southardc@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5381

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer y PhD mewn Seicoleg gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys CV a llythyr eglurhaol yn eich cais.

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais ar-lein, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch "Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun" pan ofynnir p’un a ydych chi’n hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch ‘PhD mewn Seicoleg: Archwilio dulliau ac ymyriadau i wneud pobl yn llai agored i ymosodiadau seibr mewn sefydliad awyrofod blaenllaw' fel ateb i "Rhowch enw’r cyllid yr ydych yn cyflwyno cais amdano”.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Clair Southard

Clair Southard

PhD Administrator & DEdPsy Administrator

Email:
southardc@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5381

Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys