Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg: Systemau cymhleth, peirianneg data a gwybodaeth, neu gyfrifiadura gweledol

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 28 Mai 2019
Dyddiad dechrau Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 3

Gwnewch gais nawr am Ysgoloriaeth PhD a ariennir gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, gan ddechrau ym mis Hydref 2019, yn astudio yn un o grwpiau ymchwil yr Ysgol:

  • Systemau Cymhleth
  • Peirianneg Data a Gwybodaeth.
  • Cyfrifiadura Gweledol

Mae Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd yn Ysgol a arweinir gan ymchwil yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw y DU, gydag enw da rhyngwladol am weithgareddau addysgu ac ymchwil rhagorol. Rhagor o wybodaeth am yr Ysgol a'i grwpiau ymchwil a Meysydd Blaenoriaeth Ymchwil.

Cyswllt

Ymchwil ôl-raddedig Cyfrifiadureg

Hantao Liu

Dr Hantao Liu

Lecturer

Email:
hantao.liu@cs.cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6557

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Mae arian yn cael ei roi i dalu am eitemau megis nwyddau traul ymchwil, hyfforddiant a theithio i gynadleddau. Mae myfyrwyr yn ennill incwm ychwanegol wrth gefnogi gweithgareddau addysgu'r Ysgol.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i bob myfyriwr o unrhyw genedl heb gyfyngiadau (DU/UE a Rhyngwladol)
Meini prawf academaidd

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cael, neu fod ar fin cael, gradd dosbarth cyntaf neu radd yn adran uchaf yr ail ddosbarth neu radd Meistr mewn disgyblaeth berthnasol.

Mae'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o'r DU, yr UE a thramor.

Rhaid i fyfyrwyr tramor ariannu'r gwahaniaeth rhwng y ffioedd dysgu ar gyfradd y DU/UE a'r gyfradd dramor.

Cyswllt

Ymchwil ôl-raddedig Cyfrifiadureg

Hantao Liu

Dr Hantao Liu

Lecturer

Email:
hantao.liu@cs.cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6557

Gwnewch gais am y PhD mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg gyda dyddiad cychwyn o Hydref 2019 erbyn y dyddiad cau ar 28 Mai 2019.

Cyflwynwch gynnig ymchwil o tua 500 o eiriau ac enw darpar oruchwyliwr ar gyfer y cynnig gyda'ch cais. Darllenwch am y grwpiau ymchwil a gwaith staff academaidd unigol i helpu i lywio eich cais. Anogir ymgeiswyr i gysylltu â staff perthnasol i fireinio a chysoni eu cynnig â strategaeth ymchwil yr ysgol cyn gwneud cais.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Ymchwil ôl-raddedig Cyfrifiadureg

Hantao Liu

Dr Hantao Liu

Lecturer

Email:
hantao.liu@cs.cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6557

Rhaglenni ymchwil cymwys