Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Cemeg: Gwyddoniaeth Gatalytig

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 31 Awst 2019
Dyddiad dechrau Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil Two

Gwahoddir ceisiadau am ddwy ysgoloriaeth PhD yn Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI), ar gyfer gwaith gyda Chanolfan Catalysis y DU - sy’n rhwydwaith cenedlaethol dros wyddoniaeth gatalytig yn y DU.

Bydd nifer o brosiectau ymchwil ar gael sy’n ymwneud ag astudio’r priodweddau moleciwlaidd sy’n rheoli perfformiad systemau catalytig allweddol. Defnyddir ystod eang o dechnegau gan gynnwys syntheseiddio systemau catalytig, eu nodweddu a’u profi. Ar ben hynny, defnyddir dulliau arbrofol â syncrotron a niwtronau lle bo angen (drwy ddefnyddio syncrotron Diamond y DU a chyfleusterau niwtron ISIS), ynghyd â modelu cyfrifiadurol.

Bydd pynciau ymchwil yn ymwneud â’r systemau catalytig canlynol:

  • catalyddion nano-fetelig a gefnogir sy’n cael eu defnyddio mewn ystod eang o brosesau, gan gynnwys ocsidio, hydrogeniad ac actifadu C-H yn ogystal ag adweithiau ffoto-gatalytig
  • catalyddion microhydraidd a ddefnyddir ar gyfer syntheseiddio hydrocarbonau, isomeru a chatalyddu ocsidiol
  • catalyddion ocsidau metelau a charbid a ddefnyddir mewn actifadu CO2.

Mae llawer o’r ymchwil yn ymwneud â gwaith adfer amgylcheddol, ynni adnewyddadwy a thanwyddau synthetig. Bydd pob prosiect yn ystyried meysydd o bwysigrwydd gwyddonol a diwydiannol allweddol, ac yn hyfforddi’r myfyriwr mewn technegau arbrofol a/neu gyfrifiadurol uwch.

Goruchwylwyr

Cyswllt

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig - Cemeg

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
International students are welcome to apply but must pay the fee difference between Home and International fees.
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i bob myfyriwr o unrhyw genedl heb gyfyngiadau (DU/UE a Rhyngwladol)
Meini prawf academaidd

Derbynnir gradd mewn Cemeg, Peirianneg Gemegol, Ffiseg a Gwyddoniaeth Deunyddiau. Nid oes isafswm gofynnol o ran dosbarth o radd.

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd yn ogystal â chyflog cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y DU a myfyrwyr yr UE heb gyfyngiadau pellach.

Cyswlltt

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig - Cemeg

Dylai ymgeiswyr wneud cais am Ddoethur Athroniaeth mewn Cemeg gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Yn yr adran ‘Cynnig ymchwil ac Ariannu’ yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarparwyd.

Dewiswch ‘Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun’ pan ofynnir p’un a ydych chi’n hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch ‘PhD mewn Cemeg: Gwyddoniaeth Gatalytig’ pan ofynnir ‘Rhowch enw’r cyllid yr ydych yn cyflwyno cais amdano’.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich CV a llythyr eglurhaol yn eich cais.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswlltt

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig - Cemeg

Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Rhaglenni ymchwil cymwys

Meysydd ymchwil cymwys