Ewch i’r prif gynnwys

PhD yn y Biowyddorau: Deall rhaglenni gwahaniaethu celloedd drwy ddefnyddio system modelu cell cenhedlu

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 19 Gorffennaf 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Mae rhaglenni gwahaniaethu celloedd yn rhoi hwb i gynhyrchu meinweoedd arbenigol o gelloedd cenhedlu yn ystod datblygiad anifeiliaid.

Mae deall y rhaglenni hyn yn hanfodol ar gyfer nifer o agweddau ar fioleg pur a chymhwysol, gan gynnwys cyfeirio bôn-gelloedd i wneud mathau penodol o gelloedd er mwyn dadansoddi mecanweithiau clefydau a chwilio am therapïau newydd. Mae ffactorau trawsgrifio allweddol yn rheoleiddio patrymau trefnus mynegiant genynnau mewn rhaglenni gwahaniaethu.

Cefndir

Rydym yn astudio ffactor trawsgrifio wedi’i ddiogelu Mef2 wrth wahaniaethu cyhyrau yn yr organeb model clasurol Drosophila. Mae hyn am dri phrif reswm: (i) mae Mef2 yn arwyddocaol wrth wahaniaethu cyhyrau rhag celloedd cenhedlu ac fel model ar gyfer sut mae rhyngweithiadau protein yn modiwleiddio allbwn o ffactorau trawsgrifio canolog; (ii) mae cyhyrau’n bwysig i iechyd dynol ac yn baradeim sefydledig ar gyfer gwahaniaethu celloedd; a (iii) mae gan ymchwil Drosophila hanes trawiadol o lywio bioleg ddynol.

Nodau a dulliau’r prosiect

Mae’r prosiect hwn yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol (1-5), sy’n dangos bod gweithgarwch y protein Mef2 yn cael ei reoleiddio mewn amser a gofod (e.e. i’w atal rhag actifadu genynnau gwahaniaethol mewn celloedd cenhedlu, ac yna i achosi genynnau dilyniannol i actifadu yn y rhaglen gwahaniaethu). Mae’r rheoliad hwn o ganlyniad i ryngweithio â phroteinau eraill. Fodd bynnag, ychydig a wyddom am y rhyngweithiadau hyn a sut mae gweithgaredd Mef2 yn cael ei fodiwleiddio in vivo, a dyma fydd canolbwynt eich prosiect. Fe gewch y cyfle i ddefnyddio technegau amrywiol o fioleg y gell a’r moleciwl a geneteg. Er enghraifft, methodoleg CRISPR/Cas9, a dadansoddi rhyngweithio protein gyda Mef2 gan ddefnyddio’r dull burum dau-hybrid traddodiadol a FRET/FLIM, dull optegol newydd i ddadansoddi rhyngweithio protein in vivo.

Cyfeiriadau:

  1. Taylor, M.V. and Hughes, S.M. (2017) Mef2 and the skeletal muscle differentiation program. Sem. Cell & Dev.Biol. 72: 33-44;
  2. Soler, C., Han, J. and Taylor, M.V. (2012). The conserved transcription factor Mef2 has multiple roles in adult Drosophila musculature formation.  Development 139: 1270-1275;
  3. Soler, C. and Taylor, M.V. (2009). The Him gene inhibits the development of Drosophila flight muscles during metamorphosis. Mechanisms of Development 126: 595-603;
  4. Elgar, S., Han, J. and Taylor, M.V. (2008).  mef2 activity levels differentially regulate gene expression during Drosophila muscle development. Proc.Natl.Acad.Sci USA 105: 918-923;
  5. Liotta, D., Han, J., Elgar, S., Garvey, C., Han, Z.and Taylor, M.V. (2007).  The Him gene reveals a balance of inputs controlling muscle differentiation in Drosophila. Current Biology 17: 1409-1413.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i holl fyfyrwyr y DU/UE heb unrhyw gyfyngiadau pellach
Meini prawf academaidd

Gradd dosbarth cyntaf neu 2.1 uchel mewn disgyblaeth berthnasol.

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer Doethur mewn Athroniaeth yn y Biowyddorau gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais ar-lein, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch “Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun” pan ofynnir a ydych yn hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch ‘PhD yn y Biowyddorau: Deall rhaglenni gwahaniaethu celloedd drwy ddefnyddio system modelu cell cenhedlydd’ pan ofynnir “Ar gyfer pa gyllid ydych chi’n gwneud cais?”.

Cofiwch hefyd gynnwys eich CV a llythyr eglurhaol yn eich cais.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Rhaglenni ymchwil cymwys