Ewch i’r prif gynnwys

PhD iCase EPSRC mewn Peirianneg: Integreiddiad Hynod Effeithlon o Fatrïau Lithiwm er mwyn Gwella Dibynadwyedd a Dwysedd Pŵer Trawsnewidyddion Cerrynt Union Foltedd Canolig sy’n seiliedig ar WBG

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 31 May 2019
Dyddiad dechrau 1 October 2019
Hyd 4 blynedd amser llawn
Corff ariannu EPSRC
Lefel astudio Postgraduate research
Math o ddyfarniad PhD studentship
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil One

Mae Gwobrau Cydweithredol Diwydiannol EPSRC mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg (CASE) yn rhoi cyllid ar gyfer ysgoloriaethau PhD lle mae busnesau’n gyfrifol am drefnu prosiectau gyda phartner academaidd o’u dewis. Rhagor o wybodaeth am y DTP a phrosiectau CASE diwydiannol.

Cynigir y prosiect er mwyn lleihau cynwysyddion cerrynt union drwy integreiddio batrïau Lithiwm bach perfformiad uchel mewn trawsnewidyddion pŵer.

Mae’r Ysgoloriaeth PhD 4 blynedd CASE Diwydiannol EPSRC hon yn fenter gydweithredol â Toshiba.

Cefndir

Mae lled-ddargludyddion bwlch band eang (WBG) yn ymddangos sy’n cynnig cyfle i wella perfformiad trawsnewidyddion pŵer electronig yn sylweddol drwy gynyddu’r amledd switsio a lleihau colledion. Fodd bynnag, mae’r cynwysyddion cerrynt union sydd eu hangen yn agored i fethiant o hyd, hyd yn oed os defnyddir switshis WBG amledd uchel. Y rheswm am hyn yw bod meintiau cynwysyddion cerrynt union yn dibynnu ar grychdonni foltedd amledd isel yn bennaf. Mae cynwysyddion cerrynt union sy’n methu yn achosi tua thraean o fethiannau trawsnewidyddion. Yn aml, mae cynwysyddion cerrynt union yn hawlio mwy na hanner maint trawsnewidyddion pŵer mewn Trawsnewidyddion Aml-lefel Modiwlaidd (NMC).

Gellir defnyddio’r batrïau integredig mewn ffordd amlswyddogaethol, gan gynnwys cyflenwi gwasanaethau ategol grid electrig, sy’n gwella hyfywedd economaidd y fath ateb. Derbynnir mai trawsnewidyddion electroneg pŵer fydd yn dominyddu systemau pŵer y dyfodol. Felly, disgwylir i’r astudiaeth arfaethedig ymateb i farchnad newydd fawr ar gyfer batrïau Lithiwm.

Nodau a Dulliau’r Prosiect

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar drawsnewidyddion AC-DC batri-integredig sy’n gysylltiedig â grid AC Foltedd Canolig (11-132kV). Disgwylir i drawsnewidyddion AC-DC Foltedd Canolig (MVDC) gael eu mabwysiadu’n helaeth mewn rhwydweithiau dosbarthu yn y dyfodol ar gyfer rheoli systemau. Amcangyfrifodd astudiaeth yn yr Alban y byddai gostyngiad o £1.7bn o ran costau i’r casglwr a chylchedau cysylltu’n bosibl yn yr Alban yn unig pe byddent yn gysylltiedig â cherrynt union Foltedd Canolig. Mae’r prosiect arfaethedig yn seiliedig ar y prosiect Angle-DC sy’n cael ei ddatblygu gan Rwydweithiau Ynni Pŵer yr Alban (SPEN) er mwyn dangos y ddolen MVDC pwynt i bwynt cyntaf (30 MW, 54 kV) ar gyfer gweithredu cylched cerrynt union. Prifysgol Caerdydd yw unig bartner academaidd prosiect Angle-DC.

I fanylu, bydd y prosiect yn:

  1. meintoli manteision integreiddio batrïau mewn trawsnewidyddion MVDC;
  2. datblygu topolegau trawsnewidyddion MVDC uwch a rheoli strategaethau er mwyn integreiddio batrïau, ystyried effeithlonrwydd, dwysedd pŵer a dibynadwyedd;
  3. datblygu strategaethau gwarchod a gydlynir ar gyfer batrïau a thrawsnewidyddion MVDC ar gyfer gweithredu diogel;
  4. cydgysylltu dynameg system drwy dechnolegau cyfriflen ar wasgar er mwyn cynnig gwasanaethau ategol.

Caiff yr ymchwil ei gwireddu ar lwyfan arbrofol ar raddfa labordy, sy’n bodoli eisoes yng Nghaerdydd. Dyma’r un dopoleg ond sgoriau pŵer wedi’u lleihau o’u cymharu â thrawsnewidyddion MVDC yn y prosiect Angle-DC.

Goruchwylwyr

Cyswllt

Postgraduate Research Admissions, School of Engineering

Administrative contact

Funding details

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Full UK/EU tuition fees
Tâl Cynhaliaeth Doctoral stipend matching UK Research Council National Minimum

Eligibility criteria

Preswylio UK Research Council eligibility conditions apply
Meini prawf academaidd

Dylai ymgeiswyr fod â gradd dosbarth cyntaf neu 2.1 uchel a/neu gymhwyster priodol ar lefel gradd Meistr (neu’n gyfwerth â hyn), neu ddisgwyl cael hyn.

Dylai ymgeiswyr fod â lefel dda o allu mewn peirianneg drydanol/electronig, o ran electroneg bŵer yn arbennig.

Bydd gofyn i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos hyfedredd yn Saesneg (IELTS 6.5 neu gyfwerth).

Mae’r ysgoloriaeth yn agored i: Fyfyrwyr y DU, myfyrwyr yr UE sydd wedi preswylio yn y DU am dair blynedd erbyn dyddiad dechrau’r cwrs; ymgeiswyr eraill all ddangos cysylltiad â’r DU, drwy breswylio fel arfer.

Cyswllt

Postgraduate Research Admissions, School of Engineering

Administrative contact

Yn y lle cyntaf, gwahoddir ymgeiswyr sydd â diddordeb i anfon CV a llythyr/ebost eglurhaol i’r Ysgol Peirianneg.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dyfynnu cyfeirnod yr ysgoloriaeth, sef HAK/iCASE2018, yn llinell pwnc yr ebost.

Caiff yr ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer wahoddiad i gyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Postgraduate Research Admissions, School of Engineering

Administrative contact


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni ymchwil cymwys