Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Ffiseg a Seryddiaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 30 Mehefin 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3.5 neu 7 mlynedd
Corff ariannu EPSRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil Up to 37

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC yn cynnwys 37 o ysgoloriaethau am 3.5 mlynedd (pedair blynedd ar gyfer gwobrau CASE) amser llawn neu hyd at saith mlynedd yn rhan-amser.

Mae'r prosiectau ymchwil a restrir isod yn cystadlu gyda phrosiectau eraill yn yr Ysgol ar gyfer y garfan fydd yn dechrau yn 2019/20:

Mae'r prosiect canlynol yn addas ar gyfer ffisegydd hefyd. Ewch ati i wneud cais drwy PhD mewn Peirianneg Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC.

*Sylwer bod y prosiectau hyn ar gael dan oruchwyliaeth drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, felly nid yw’r tudalennau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am bartneriaethau hyfforddiant doethurol EPSRC.

Rydym yn cadw’r hawl i gau’r cyfnod cyflwyno cais yn gynnar, os byddwn yn cael digon o geisiadau.

Cyswllt

Tîm Derbyn Ôl-raddedigion

School of Physics and Astronomy

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU.
Arian ychwanegol sydd ar gael Additional funding is available over the course of the programme and will cover costs such as research consumables, training, conferences and travel.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Bydd ymgeiswyr â gradd yn adran isaf yr ail ddosbarth, yn cael eu hystyried os oes ganddynt radd meistr hefyd. Dylai ymgeiswyr gydag o leiaf radd yn adran uchaf yr ail ddosbarth a phrofiad perthnasol sylweddol y tu hwnt i'r byd academaidd wneud cais.

Mae'r Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o’r DU a’r UE; fodd bynnag, yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE, bydd y penderfyniadau ynghylch y dyfarniad terfynol yn ddibynnol ar ganlyniad trafodaethau’r DU/UE.

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd yn ogystal â thaliadau cynhaliaeth) ar gael i Wladolion y DU a myfyrwyr y DU a all fodloni gofynion preswylio’r DU. I fod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad llawn, rhaid i ddinasyddion yr UE fod wedi treulio o leiaf tair blynedd yn y DU cyn dechrau’r cwrs y maent yn ceisio arian ar ei gyfer, gan gynnwys at ddibenion addysg amser llawn.

Gall fod nifer bychan o wobrau hefyd ar gael i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd nad ydynt yn bodloni’r gofyniad preswylio. Bydd hyn ar yr amod eu bod wedi preswylio yn yr Undeb Ewropeaidd fel arfer ers o leiaf 3 blynedd cyn dechrau eu rhaglen astudio arfaethedig.

Cyswllt

Tîm Derbyn Ôl-raddedigion

School of Physics and Astronomy

Dylai ymgeiswyr ddewis Doethur Athroniaeth mewn Ffiseg a Seryddiaeth, gyda dyddiad cychwyn o Hydref 2019.

Yn yr adran cynnig ymchwil yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad o’r prosiect yn y blwch testun. Yn yr adran gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan EPSRC DTP.

Gwahoddir ymgeiswyr â diddordeb i anfon CV a datganiad personol i'r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am fwy nag un o brosiectau Prifysgol Caerdydd, nodwch hynny yn yr adran cynnig ymchwil.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Tîm Derbyn Ôl-raddedigion

School of Physics and Astronomy


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys