Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Mathemateg Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 18 Mawrth 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3.5 neu 7 mlynedd
Corff ariannu EPSRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil Up to 37

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC yn cynnwys 37 o ysgoloriaethau am 3.5 mlynedd (pedair blynedd ar gyfer gwobrau CASE) amser llawn neu hyd at saith mlynedd yn rhan-amser.

Mae'r prosiectau ymchwil a restrir isod yn cystadlu gyda phrosiectau eraill yn yr Ysgol ar gyfer y garfan fydd yn dechrau yn 2019/20:

*Sylwer bod y prosiectau hyn ar gael dan oruchwyliaeth drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, felly nid yw’r tudalennau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am bartneriaethau hyfforddiant doethurol EPSRC.

Cyswllt

Tracey Leslie photograpgh

Tracey Lintern

PGR Administrative Officer

Email:
linternt@caerdydd.ac.uk
Telephone:
02920 879150

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Doctoral stipend matching UKRI National Minimum.
Arian ychwanegol sydd ar gael Mae cyllid ychwanegol ar gael dros hyd y rhaglen a fydd yn talu am gostau megis nwyddau traul ymchwil, hyfforddiant, cynadleddau a theithio

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Gall nifer fechan o wobrau hefyd fod ar gael i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd nad ydynt yn bodloni’r gofyniad preswylio uchod. Bydd hyn ar yr amod eu bod wedi preswylio yn yr Undeb Ewropeaidd fel arfer ers o leiaf 3 blynedd cyn dechrau eu rhaglen astudio arfaethedig.
Meini prawf academaidd

Bydd ymgeiswyr â gradd yn adran isaf yr ail ddosbarth, yn cael eu hystyried os oes ganddynt radd meistr hefyd. Dylai ymgeiswyr gydag o leiaf radd yn adran uchaf yr ail ddosbarth a phrofiad perthnasol sylweddol y tu hwnt i'r byd academaidd wneud cais.

Mae'r Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o’r DU a’r UE; fodd bynnag, yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE, bydd y penderfyniadau ynghylch y dyfarniad terfynol yn ddibynnol ar ganlyniad trafodaethau’r DU/UE.

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd a thaliad cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y Deyrnas Unedig a myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd sy’n gallu bodloni gofynion preswylio’r Deyrnas Unedig. I fod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad llawn, rhaid i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd fod wedi treulio o leiaf 3 blynedd yn y Deyrnas Unedig cyn dechrau'r cwrs y maent yn ceisio arian ar ei gyfer, gan gynnwys at ddibenion addysg amser llawn.

Cyswllt

Tracey Leslie photograpgh

Tracey Lintern

PGR Administrative Officer

Email:
linternt@caerdydd.ac.uk
Telephone:
02920 879150

Dylai ymgeiswyr ddewis Doethur Athroniaeth mewn Mathemateg, gyda dyddiad cychwyn o Hydref 2019.

Yn yr adran cynnig ymchwil yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad o’r prosiect yn y blwch testun. Yn yr adran gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan EPSRC DTP.

Os ydych yn gwneud cais am fwy nag un o brosiectau Prifysgol Caerdydd, nodwch hynny yn yr adran cynnig ymchwil.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Tracey Leslie photograpgh

Tracey Lintern

PGR Administrative Officer

Email:
linternt@caerdydd.ac.uk
Telephone:
02920 879150

Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan: