Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Cemeg Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 31 Awst 2019
Dyddiad dechrau Hydref 2019
Hyd 3.5 neu 7 mlynedd
Corff ariannu EPSRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil Up to 37

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC yn cynnwys 37 o ysgoloriaethau am 3.5 mlynedd (pedair blynedd ar gyfer gwobrau CASE) amser llawn neu hyd at saith mlynedd yn rhan-amser.

Mae'r prosiectau ymchwil a restrir isod yn cystadlu gyda phrosiectau eraill yn yr Ysgol ar gyfer y garfan fydd yn dechrau yn 2019/20. Y prosiectau sy'n cael yr ymgeiswyr gorau fydd yn cael yr arian:

Sylwer bod y prosiectau hyn ar gael dan oruchwyliaeth drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, felly nid yw’r tudalennau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am bartneriaethau hyfforddiant doethurol EPSRC.

Cyswllt

Dr Ben Ward

Administrative contact

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Doctoral stipend matching UKRI National Minimum.
Arian ychwanegol sydd ar gael Additional funding is available over the course of the programme and will cover costs such as research consumables, training, conferences and travel.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Dylai ymgeiswyr fod wedi ennill, neu fod ar fin ennill, gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth o’r DU, neu gymhwyster cyfwerth o wlad y tu allan i’r DU. Bydd ymgeiswyr â gradd yn adran isaf yr ail ddosbarth, yn cael eu hystyried os oes ganddynt radd meistr hefyd. Dylai ymgeiswyr gydag o leiaf radd yn adran uchaf yr ail ddosbarth a phrofiad perthnasol sylweddol y tu hwnt i'r byd academaidd wneud cais.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael o leiaf 6.5 mewn IELTS (ac o leiaf 5.5 mewn unrhyw adran) erbyn dechrau’r rhaglen.

The Doctoral Training Partnership welcomes applications from both UK and EU applicants; however, as a consequence of the EU referendum result, final award decisions will depend on the outcomes of the UK/EU negotiations.

Full awards (fees plus maintenance stipend) are open to UK Nationals and EU students who can satisfy UK residency requirements. To be eligible for the full award, EU Nationals must have been in the UK for at least three years prior to the start of the course for which they are seeking funding, including for the purposes of full-time education.

A small number of awards may also be made available to EU Nationals who do not meet the above residency requirement, provided that they have been ordinarily resident in the EU for at least three years prior to the start of their proposed programme of study.

Cyswllt

Dr Ben Ward

Administrative contact

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais ar gyfer cyfleoedd astudio ôl-raddedig trwy Wasanaeth Cyflwyno Cais Ar-lein Prifysgol Caerdydd.

Dylai ymgeiswyr ddewis Doethur mewn Athroniaeth (Cemeg), gyda dyddiad cychwyn o Hydref 2019.

Yn yr adran cynnig ymchwil yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad o’r prosiect yn y blwch testun. Yn yr adran gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan EPSRC DTP.

Os ydych yn gwneud cais am fwy nag un o brosiectau Prifysgol Caerdydd, nodwch hynny yn yr adran cynnig ymchwil.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r cyfnod cyflwyno cais yn gynnar, os byddwn yn cael digon o geisiadau.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Dr Ben Ward

Administrative contact


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys