Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau MA Jameel

Mae’n bleser gan Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Canolfan Islam y DU) wahodd cynigion ar gyfer Ysgoloriaethau MA Jameel.

Nod Canolfan Islam y DU a sefydlwyd yn 2005 yw gweithio tuag at hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam a bywyd Mwslimiaid ym Mhrydain drwy gynnig addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf.

Mae ei gweithgareddau’n mynd i’r afael â materion sy’n ganolog i sefyllfa Mwslimiaid ym Mhrydain ar hyn o bryd. Mae'r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd hyfforddant ac ymchwil unigryw i’r rhai sydd am chwilio am swydd newydd mewn amrywiaeth o yrfaoedd academaidd ac anacademaidd.

Gyda chymorth rhodd hael, mae Ysgoloriaethau Jameel wedi’u sefydlu i alluogi’r myfyrwyr gorau i ddod i Brifysgol Caerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y tair Ysgoloriaeth Jameel wedi mynd heibio erbyn hyn. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon cyn gynted ag y bydd manylion 2021 yn cael eu cadarnhau.

Mae ysgoloriaeth Jameel wedi gwella fy astudiaethau yn sylweddol. Roedd y broses ymgeisio yn her wobrwyol a phleserus gan iddo wneud i mi fyfyrio ar fy holl flynyddoedd o addysg a gwirfoddoli o ran yr hyn rydw i wedi'i ddysgu, y manteision i mi, a fy ngwerthoedd. Mae'r arian wedi cefnogi fy astudiaethau i raddau helaeth o gofio fy mod i'n teimlo wedi fy nal yn ôl pan oeddwn i'n fyfyriwr israddedig rhag buddsoddi mewn llyfrau/cynadleddau/adnoddau o ganlyniad i gostau. Nawr fy mod i'n gwybod ei fod yn bosibl i mi dramwyo llwybrau nad oedd ar gael i mi o'r blaen – dylai helpu'n fawr gyda dyfnder a sylwedd fy nhraethawd hir.

Rory, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes

Roedd gwneud cais yn gymharol syml ac roedd ysgrifennu am fy ymchwil arfaethedig yn y cam cynnar hwnnw o fudd ar gyfer dechrau'r cwrs, gan fod eisoes gen i fy syniadau cychwynnol. Ar ôl ymuno â'r ganolfan, rydw i wedi cael cefnogaeth gan staff a myfyrwyr eraill, ac mae'n amgylchedd braf i astudio ynddo.

Seherish, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes