Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau MA Jameel

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The Centre for the Study of Islam in the UK (Islam-UK Centre) is pleased to invite applications for the Cardiff University Jameel Scholarships.

Founded in 2005, the Islam-UK Centre works towards the promotion of better understanding of Islam and the life of Muslims in Britain, through high quality teaching and research.

Its activities address issues which are central to the situation of Muslims in contemporary Britain. The Centre provides unique training and research opportunities for those seeking onward employment in a range of academic and non-academic careers.

With the help of a very generous gift, the Jameel Scholarships have been established to enable the very best students to come to Cardiff University – those who have the intellect and determination to apply their knowledge for the benefit of Muslim communities in the UK, and to promote better understanding of Islam in wider society.

The application deadline for the three Jameel Scholarships has now passed. This page will be updated as soon as the 2021 details are confirmed.

Mae ysgoloriaeth Jameel wedi gwella fy astudiaethau yn sylweddol. Roedd y broses ymgeisio yn her wobrwyol a phleserus gan iddo wneud i mi fyfyrio ar fy holl flynyddoedd o addysg a gwirfoddoli o ran yr hyn rydw i wedi'i ddysgu, y manteision i mi, a fy ngwerthoedd. Mae'r arian wedi cefnogi fy astudiaethau i raddau helaeth o gofio fy mod i'n teimlo wedi fy nal yn ôl pan oeddwn i'n fyfyriwr israddedig rhag buddsoddi mewn llyfrau/cynadleddau/adnoddau o ganlyniad i gostau. Nawr fy mod i'n gwybod ei fod yn bosibl i mi dramwyo llwybrau nad oedd ar gael i mi o'r blaen – dylai helpu'n fawr gyda dyfnder a sylwedd fy nhraethawd hir.

Rory, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes

Roedd gwneud cais yn gymharol syml ac roedd ysgrifennu am fy ymchwil arfaethedig yn y cam cynnar hwnnw o fudd ar gyfer dechrau'r cwrs, gan fod eisoes gen i fy syniadau cychwynnol. Ar ôl ymuno â'r ganolfan, rydw i wedi cael cefnogaeth gan staff a myfyrwyr eraill, ac mae'n amgylchedd braf i astudio ynddo.

Seherish, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes