Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol MRC

Mae Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTP) y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) yn rhoi arian ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil PhD ar draws amrywiaeth eang o bynciau.

Medical Research Council

Bydd myfyrwyr yn gallu manteisio ar y cyfuniad o gryfderau ymchwil, arbenigedd hyfforddiant a'r adnoddau a gynigir gan y pedair prifysgol ymchwil ddwys. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith rhyngddisgyblaethol a 'gwyddoniaeth tîm' hefyd. Caiff llawer o'r prosiectau PhD a gefnogir gan y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol, eu cyd-oruchwylio ar draws o leiaf dwy o'r prifysgolion partner, gan alluogi myfyrwyr i ymuno â phartneriaethau ymchwil cyfredol a newydd.

Mae'r Bartneriaeth yn cynnig 54 o ysgoloriaethau dros dair blynedd a bydd recriwtio ar gyfer y garfan gyntaf (mis Medi 2016) yn dechrau yng nghanol mis Rhagfyr 2015.

Mae'r Bartneriaeth yn cynnig 54 o ysgoloriaethau dros dair blynedd. Dechreuodd y garfan gyntaf ym mis Medi 2016.

Mae prosiectau PhD yn cyd-fynd ag un o'r tair thema ymchwil strategol sy'n nodweddu Partneriaeth BioMed GW4: Heintiau, Imiwnedd a Thrwsio; Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl; ac Iechyd y Boblogaeth.

Mae portffolio'r prosiectau PhD sydd ar gael hefyd yn adlewyrchu cryfderau'r Bartneriaeth: sgiliau meintiol (gan gynnwys modelu mathemategol), gan ddefnyddio data ar gyfer darganfod, sgiliau in vivo, yn ogystal â hyfforddiant a dulliau rhyngddisgyblaethol, gan gynnwys delweddu (ffiseg, peirianneg), cemeg ac economeg iechyd.

Mae'r Bartneriaeth yn rhoi pwyslais amlwg ar y sgiliau trawsbynciol hyn, a gallai hefyd ariannu prosiectau rhagorol sydd ar wahân i'r themâu strategol os ydynt yn canolbwyntio ar un neu ragor o'r blaenoriaethau sgiliau. Mae pob ysgoloriaeth ymchwil yn cynnig arian am 3.5 blynedd. Gallai hyn gael ei ymestyn os yw hyfforddiant arbenigol yn rhan annatod o'r prosiect.

Mae tair elfen i'r rhaglen hyfforddiant: sgiliau ymchwil; sgiliau proffesiynol a datblygu gyrfa; a chyfleoedd i ehangu gorwelion, a allai gynnwys lleoliadau, ymweliadau ymchwil, interniaethau a rhaglen Doethuriaeth Feddygol fach (mini-MD) sy'n cynnig arbenigedd clinigol penodol. Bydd digwyddiadau a gynhelir drwy gydol y rhaglen yn datblygu cymunedau o ymchwilwyr ar draws y partneriaethau.

Cyfleoedd MRC sydd ar agor i wneud cais

Nid oes yna ysgoloriaethau ymchwil ar gael ar hyn o bryd.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael yr arian hwn a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun.

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.