Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC

Prifysgol Caerdydd yw prif bartner Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru (ESRC).

ESRC Economic & Social Research Council

A hithau'n un o ganolfannau hyfforddiant achrededig ESRC, mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru yn dyfarnu nifer o ysgoloriaethau ymchwil i gefnogi ymchwil a hyfforddiant doethurol.

Mae gan bob canolfan lwybrau achrededig, a dyfernir ysgoloriaethau ymchwil pedair neu dair blynedd ar eu cyfer. Dyma lwybrau Prifysgol Caerdydd:

 • Economi a Chymdeithas Digidol
 • Economeg
 • Astudiaethau Empirig yn y Gyfraith
 • Cynllunio Amgylcheddol
 • Daearyddiaeth Ddynol
 • Newyddiaduraeth a Democratiaeth
 • Astudiaethau Ardal sy'n Seiliedig ar Iaith
 • Ieithyddiaeth
 • Astudiaethau Rheoli a Busnes
 • Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Seicoleg
 • Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys Troseddeg, Addysg, Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol, Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r ysgoloriaethau ESRC canlynol ar gael:

Cewch ragor o wybodaeth – neu fanylion am sut i gyflwyno cais – drwy ebostio Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC.

Cysylltwch â ni a nodwch eich diddordeb yn y cyllid ac os ydych eisiau cael y newyddion diweddaraf am unrhyw ysgoloriaethau pellach sy'n cael eu cyhoeddi o dan y cynllun.