Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodeg Dŵr: Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Mae'r Ysgol Peirianneg yn bartner yn y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Gwybodeg Dŵr. Mae'n ganolfan bwysig a ariennir gan EPSRC: Gwyddoniaeth a Pheirianneg (WISE CDT).

Mae'r prosiect yn werth dros £5.6 miliwn i gyd, ac fe gaiff ei arwain gan Brifysgol Caerwysg a'i gynnal mewn partneriaeth â phrifysgolion eraill GW4, sef Caerdydd, Caerfaddon, a Bryste. Cynigir y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol ar draws y pedwar campws.

Mae’r Ganolfan yn cydweithio'n agos â phartneriaid academaidd diwydiannol a rhyngwladol i gynnig profiad hyfforddi PhD uwch i fyfyrwyr ôl-raddedig. Mae wedi'i gynllunio i roi cenhedlaeth nesaf o wyddonwyr dŵr a pheirianwyr y DU.

Yng Nghaerdydd, cynhelir y prosiect drwy gydweithio'n agos â'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a'r Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth.

Bydd yr Athro Roger Falconer, a sefydlodd Canolfan Ymchwil Hydro-Amgylcheddol yr Ysgol Peirianneg ym 1997, yn rhan o Uwch-dîm Rheoli'r prosiect, ac fe'i cefnogir gan yr Athro Thorsten Stoesser, Pennaeth Sefydliad yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Prif nod WISE CDT fydd bodloni'r galw cynyddol am hyfforddiant ar gyfer cenhedlaeth newydd o beirianwyr a gwyddonwyr (Hydrowybodegwyr). Bydd y rhain yn gallu gweithio ar draws disgyblaethau gwybodeg, gwyddoniaeth a pheirianneg, sydd wedi bod ar wahân yn draddodiadol, er mwyn rheoli'r cylch dŵr yn effeithiol ac yn gynaliadwy.

Gan adeiladu ar ragoriaeth y pedwar sefydliad partner ac Ysgolion Prifysgol Caerdydd ym meysydd ymchwil, addysg ac ysgoloriaethau, bydd WISE CDT yn recriwtio ac yn hyfforddi o leiaf 90 o ôl-raddedigion hynod gymwys mewn meysydd amrywiol Hydrowybodeg gan fodloni dyheadau gyrfaol amrywiol a llenwi'r bylchau gwybodaeth cydnabyddedig.

Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ysgol haf flynyddol, hacathon dŵr, ac yn treulio tri mis naill ai gydag un o'r prif gwmnïau sy'n gysylltiedig â'r prosiect (fel CH2M HILL, Arup ac IBM) neu ar gyfnod sabothol yn un o'r llu o brifysgolion rhyngwladol blaenllaw sy'n ymwneud â'r prosiect, fel MIT (UDA), EPFL (y Swistir) a Phrifysgol Genedlaethol Singapôr.

Bydd tîm Prifysgol Caerdydd yn cynnig prosiectau mewn pynciau sy'n ymwneud â:

  • Mecaneg Hylif Amgylcheddol
  • Hydroleg Ffisegol
  • Modelu Hydro-amgylcheddol
  • Peirianneg Arfordirol ac Aberol
  • Ansawdd Dŵr a Pheirianneg Trin
  • Cyfrifiadura Gwasgaredig a 'Chwmwl'
  • Gwybodeg
  • Cyfrifiadura Gweledol
  • Cyfraith yr Amgylchedd

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r ysgoloriaethau WISE CDT canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Nid oes yna ysgoloriaethau ymchwil ar gael ar hyn o bryd.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael arian WISE CDT ESRC a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun hwn. Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.

Dylai darpar fyfyrwyr PhD ebostio admissions@wisecdt.org i gael rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gyflwyno cais.

Croesawir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.