Ewch i’r prif gynnwys

EPSRC

Rydym yn cynnal y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffiesgol (EPSRC) ac yn bartneriaid mewn sawl Canolfan Hyfforddiant Doethurol, (CDT yn Saesneg).

EPSRC Logo

ESPRC yw prif asiantaeth Llywodraeth y DU ar gyfer ariannu ymchwil a hyfforddiant mewn peirianneg a'r gwyddorau ffisegol. Mae'r pynciau o dan sylw yn cynnwys mathemateg, gwyddoniaeth deunyddiau, technoleg gwybodaeth a pheirianneg strwythurol.

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae ein partneriaeth hyfforddiant doethurol (DTP) EPSRC yn cynnig ysgoloriaethau PhD wedi'u hariannu'n llawn mewn amrywiaeth o brosiectau, ar draws ein Hysgolion Academaidd a Sefydliadau Ymchwil Rhyngddisgyblaethol.

Dros y ddwy flynedd derbyn nesaf, 2018/19 a 2019/20, fydd y DTP yn cynnig hyd at 78 ysgoloriaethau PhD a ariannir yn llawn, gan gynnwys 6 Gwobr CASE. Bydd myfyrwyr yn manteisio o amgylchedd ymchwil lleol ardderchog yn ogystal â rhaglen gynhwysfawr o ymchwil a datblygiad sgiliau proffesiynol.

Ein nod yw hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac entrepreneuriaid ymchwil mewn gwyddorau ffisegol a pheirianneg, drwy:

  • arfogi myfyrwyr gyda sgiliau ymchwil uwch, a gefnogir gan oruchwyliaeth arbenigol, seilwaith ariannol hael a diwylliant ymchwil dynamig
  • eu cefnogi nhw i gyfathrebu eu hymchwil drwy seminarau, cynadleddau allanol a rhwydweithio.
  • meithrin ymchwil rhyngddisgyblaethol drwy grwpio gwyddonwyr peirianneg, ffisegol, cemegol, biolegol, meddygol a chymdeithasol
  • cynnig rhaglen gynhwysfawr o gyfleoedd proffesiynol a datblygu gyrfa
  • cynnal gweithgareddau grŵp/mewn carfan sy’n annog rhyngweithio rhwng myfyrwyr doethurol ar draws disgyblaethau
  • Meithrin ymrwymiad i ragoriaeth ac effaith ymchwil, ac archwilio ffyrdd newydd o feddwl.

Meysydd Prosiect

Mae meysydd prosiect ar gael ar draws amrywiaeth o bynciau sy’n cyd-fynd â chryfderau ymchwil Prifysgol Caerdydd a blaenoriaethau EPSRC. Bydd prosiectau yn seiliedig mewn Ysgol Academaidd ond gallant weithio gyda rhyngwynebau disgyblaethau eraill, bod yn gysylltiedig â sefydliad ymchwil rhyngddisgyblaethol, a chynnwys cydweithio gydag ymchwilwyr gwyddonol arall, partneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill.

Canolfannau Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Rydym yn ymwneud â phedair Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC (CDT):

Ym Mhrifysgol Caerdydd, cynigir yr ysgoloriaethau EPSRC canlynol. Nodwch bod y wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Cysylltwch â ni a nodwch eich diddordeb mewn cyllid EPSRC ac os ydych eisiau cael y newyddion diweddaraf am unrhyw ysgoloriaeth pellach sy'n cael eu cyhoeddi gan y cynllun.

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.