Ewch i’r prif gynnwys

BBSRC Biowyddoniaeth y De-orllewin

Rhaglen hyfforddiant PhD yn y biowyddorau a ariennir gan BBSRC yw Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Biowyddorau'r De-orllewin (SWVio DTP). Fe'i cyflwynir gan gonsortiwm sy'n cynnwys Prifysgolion Bryste (yn arwain), Caerfaddon, Caerdydd a Chaerwysg a Rothamsted Research.

BBSRC logo

Gyda'i gilydd, mae'r sefydliadau hyn yn cynnig rhwydweithiau rhyngwladol, cenedlaethol a rhanbarthol sefydledig a rhagoriaeth ymchwil a gydnabyddir yn eang i gnewyllyn nodedig o fyfyrwyr a staff ymchwil biowyddoniaeth.

Mae'r bartneriaeth yn enwog am hyrwyddo gwybodaeth drwy ymchwil ac addysgu o safon uchel mewn partneriaeth â diwydiant a'r Llywodraeth.

Mae partneriaeth SWBio yn ceisio rhoi hyfforddiant ymchwil traws-ddisgyblaethol rhagorol i fyfyrwyr yn unol â strategaeth BBSRC. Bydd ein myfyrwyr yn gallu manteisio ar arbenigedd pob partner drwy ddefnyddio / ymweld â'u cyfleusterau, cymryd rhan mewn cynadleddau, gweithdai a modiwlau a addysgir ar y cyd. I gryfhau'r bartneriaeth ymhellach, rhoddir sylw i brosiectau PhD traws-sefydliadol sy'n elwa ar arbenigedd pob partner.

Bydd myfyrwyr yn cofrestru ar raglen hyfforddiant drefnus sy'n cynnwys unedau cwrs cyffredin a addysgir a chylchdroi rhwng labordai ym Mlwyddyn Un, prosiect ymchwil ym Mlynyddoedd Dau i Bedwar, a hyfforddiant sgiliau estynedig drwy gydol y pedair blynedd. Ceir hefyd leoliad proffesiynol (interniaeth) gorfodol am dri mis y tu allan i'w maes arbenigedd academaidd ym Mlynyddoedd Dau neu Dri.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r ysgoloriaethau BBSRC canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Nid oes yna ysgoloriaethau ymchwil ar gael ar hyn o bryd.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael yr arian hwn a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun hwn.

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.