Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol AHRC

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner ym Mhartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, y De a'r Gorllewin AHRC (SWW DTP).

Arts & Humanities Research Council

Mae Partneriaeth SWW DTP yn cynnig ysgoloriaethau a hyfforddiant ôl-raddedig wedi’u creu i baratoi cenhedlaeth o ymchwilwyr proffesiynol yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau ar gyfer gyrfaoedd mewn academia a’r sector diwylliannol, sy’n datblygu’n gyflym.

Mae’r Hyfforddiant a gynigir yn rhoi gwerth ar gydweithredu rhwng ein wyth aelod o Brifysgolion, ar draws disgyblaethau, a gyda’n sefydliadau partner proffesiynol.

Bydd myfyrwyr yn cael cefnogaeth gan dîm cyd-oruchwylio wedi ei leoli ym Mhrifysgol Caerdydd ac un arall o’n haelodau o Brifysgolion, a byddant yn derbyn mynediad i adnoddau casgliadol y Bartneriaeth a chyfleoedd hyfforddi.

Heblaw am Brifysgol Caerdydd, mae’r Bartneriaeth yn cynnwys Prifysgolion Aberystwyth, Caerfaddon,Sba Caerfaddon, Bryste, Caerwysg, Reading a Southampton.

Pynciau sydd ar gael

Dyma'r meysydd astudio sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd:

 • Archaeoleg
 • Astudiaethau Celtaidd
 • Clasuron a Hanes yr Henfyd
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Drama, Ffilm a Theledu
 • Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
 • Hanes a Hanes Celf
 • Y Gyfraith
 • Ieithoedd Modern
 • Cerddoriaeth
 • Athroniaeth
 • Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol
Nid oes yna ysgoloriaethau ymchwil ar gael ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â ni a nodwch eich diddordeb mewn Cyllid Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol AHRC De, Gorllewin a Chymru ac os ydych eisiau cael y newyddion diweddaraf am unrhyw ysgoloriaethau pellach sy'n cael eu cyhoeddi gan y cynllun.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, y De a'r Gorllewin.