Ewch i’r prif gynnwys

Cyflogaeth ran amser

Mae llawer o ôl-raddedigion yn cael swyddi rhan amser tra eu bod yn astudio. Wrth gwrs, mae'n hanfodol eich bod yn cydbwyso'r gofynion ar eich amser er mwyn cael y mwyaf o'ch profiad fel myfyriwr ôl-raddedig.

Siop swyddi Unistaff

Mae Siop Swyddi Unistaff yn wasanaeth a redir gan Undeb y Myfyrwyr sy’n cynnig cyflogaeth dros dro a hyblyg gyda’r Brifysgol a chwmnïau lleol.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid oes gofyn i fyfyrwyr o’r tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (EEA) bellach gael caniatâd i weithio ond maent yn gyfyngedig i 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor ar y mwyaf.

Yn ystod y gwyliau, mae myfyrwyr a addysgir yn cael gweithio nifer diderfyn o oriau. Fodd bynnag, caniateir i fyfyrwyr ymchwil wneud chwe wythnos o gyflogaeth lawn amser y flwyddyn yn unig.

Fel myfyriwr sy'n ariannu ei hun, rwyf wedi bod yn ddigon lwcus i gael gwaith rhan-amser drwy Siop Swyddi'r Brifysgol i gefnogi fy astudiaethau. Mae'r gwaith yn werthfawr a byddwn yn ei argymell i unrhyw un. Mae dysgu yn sialens ar y cychwyn ond rydych chi'n cyfarwyddo'n gyflym. Mae helpu myfyrwyr yn foddhaol iawn.

Phil Roberts, Myfyriwr PhD mewn Athroniaeth