Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau eraill

Mae llawer o sefydliadau’n cynnig cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig er ei bod yn annhebygol y byddant yn talu’r costau i gyd.

Mae derbyn cyllid oddi wrth amrywiaeth o ffynonellau’n edrych yn dda ar eich CV – yn enwedig mewn gyrfaoedd academaidd.

Swm cyllid

Gall amrywio o ychydig o gannoedd o bunnoedd i sawl mil. Cofiwch, yn aml cyllid rhannol ydyw, felly mae’n bosibl y bydd angen i chi wneud cais i fwy nag un ffynhonnell. Mewn gwirionedd, pan fyddwch yn ennill cyllid mae sefydliadau eraill yn fwy tebygol o edrych arnoch fel buddsoddiad credadwy ac felly mae’n bosibl y byddant yn cynnig cefnogaeth.

Cymhwysedd

Fel arfer dyfernir cyllid ar sail caledi economaidd, rhagoriaeth academaidd neu ar sail y ddau.

Yn aml, mae gofynion cymhwysedd eraill sy'n seiliedig ar y pwnc a astudir a lleoliad preswylio.

Sut i wneud cais

  • Mae'r Arweiniad Amgen am Arian i Ôl-raddedigion, eLyfr am ddim sydd ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, yn rhoi arweiniad a rhestr o rai cyrff ariannu
  • Yn ogystal, mae Prifysgol Caerdydd yn tanysgrifio i Research Professional sy'n golygu bod ei arian ar gyfer ymchwil a'u gwasanaeth newyddion ar gael ar gyfer ein myfyrwyr yn y Brifysgol.
  • Gwefan FindAPhD – rhagor o wybodaeth am arian gan elusennau.