Ewch i’r prif gynnwys

Nawdd ar gyfer astudio neu ymchwil dramor

Close-up of a female PG student

Mae cyfres o sefydliadau yn darparu cyllid i hyrwyddo cyfnewid diwylliannol a symudedd rhyngwladol mewn ymchwil ac addysg.

Yn gyffredinol mae’r cyfleoedd cyllido hyn ar agor i fyfyrwyr doethurol sydd am wneud rhan o’u hastudiaethau neu ymchwil dramor.

Cyfleoedd i fyfyrwyr y DU a’r UE

Dyma restr ddethol o gyfleoedd cyllido ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE. Nodwch bod rhain yn wefannau allanol sydd wedi'u lleoli dramor ac nid ydynt yn yr iaith Gymraeg. Nid yw Prifysgol Caerdydd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.