Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu torfol

Efallai eich bod wedi gweld straeon yn y wasg am bobl yn defnyddio ariannu torfol (crowdfunding) i helpu i ariannu eu hastudiaethau ac i dalu eu ffioedd dysgu.

Mae gwasanaethau ariannu torfol yn eich galluogi chi i godi arian ac i annog cyfraniadau o grwpiau mawr o bobl sydd yn cael eu defnyddio tuag at gost eu graddau.

Mae gwefannau Saesneg fel Student Funder, Indiegogo a Hubbub yn gyfryngau ariannu torfol sy'n cael eu defnyddio gan y rhai hynny sy'n chwilio am arian i dalu am eu graddau meistr neu PhD.

Os ydych yn bwriadu creu ymgyrch ariannu torfol, mae gan nifer o wefannau reolau pendant, felly mae'n bwysig eich bod yn astudio'r rhain yn ofalus. Bydd angen i chi gael llythyr mynediadau o sefydliad addysg uwch yn y DU i lansio ymgyrch.

Awgrymiadau ar gyfer creu ymgyrch

  • Byddwch yn greadigol, yn argyhoeddiadol ac yn berswadiol
  • Mae'n syniad cynnwys fideo yn eich cais
  • Byddwch yn ddidwyll ac yn agored am yr hyn rydych yn codi arian ar ei gyfer
  • Byddwch yn broffesiynol ac yn hawdd mynd ato
  • Byddwch yn realistig am y swm o arian rydych yn ei godi
  • Defnyddiwch eich rhwydweithiau cymdeithasol a phroffesiynol