Ewch i’r prif gynnwys

Dewisiadau nawdd

Mae arian ar gael o amrywiaeth o ffynonellau ar gyfer eich gradd ôl-raddedig.

Arian gan y Cyngor Ymchwil

Mae saith Cyngor Ymchwil y DU yn cynnig arian y Llywodraeth yn uniongyrchol i sefydliadau ymchwil – gan gynnwys Prifysgol Caerdydd – ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig y DU a'r UE.

Cewch wybod rhagor ar ein tudalen am y Cynghorau Ymchwil ar y we.

O ran dod o hyd i'ch cyllid eich hun, y cam cyntaf y byddwn i'n ei argymell yw edrych ar wefan y brifysgol. Yn aml fe ddewch chi o hyd i ysgoloriaethau sydd ar gael ar draws y brifysgol, fel yr Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr. Yma fe gewch chi'r manylion o ran y gofynion cymhwysedd a sut i wneud cais.

Ben, Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol

Elusennau, ymddiriedolaethau a chyrff allanol erail

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome, y darparwr mwyaf o arian anllywodraethol ar gyfer ymchwil wyddonol yn y DU, yn cefnogi ein PhD 4 blynedd mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddiol.

Ar ben hynny, mae llu o sefydliadau sy'n cynnig ffynonellau arian eraill ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig. Ni fydd y gwobrau hyn yn talu'r costau'n llawn yn ôl pob tebyg, ond maent yn helpu tuag at y costau cyffredinol.

Mae'r Arweiniad Amgen am Arian i Ôl-raddedigion, eLyfr Saesneg am ddim sydd ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, yn rhoi arweiniad a chyngor i fyfyrwyr, ymgeiswyr a darpar fyfyrwyr i'r Brifysgol am sut i ysgrifennu ceisiadau am arian ac mae'n cynnwys dolenni i dros 300 o gyrff ariannu eraill.

Yn ogystal, mae Prifysgol Caerdydd yn arddel ymchwil broffesiynol gan olygu bod eu harian ar gyfer ymchwil a'u gwasanaeth newyddion ar gael ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaethau i fyfyrwyr ôl-raddedig sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch ddarllen am ein hôl-raddedigion llwyddiannus sydd wedi ennill Ysgoloriaethau'r Coleg yn ddiweddar ar wefan Cangen Caerdydd. Am wybodaeth am sut i wneud cais ac i weld os ydych chi'n gymwys, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Cyflogaeth ran-amser

Mae llawer o ôl-raddedigion yn gwneud gwaith cyflogedig wrth ddilyn eu hastudiaethau.

"Rwy'n fyfyriwr sy'n ariannu ei hun ac wedi cofrestru gyda Siop Swyddi y Brifysgol sy'n danfon diweddariadau cyson i mi am gyfleoedd gwaith rhan amser. Byddwn yn awgrymu bod ôl-raddedigion (yn enwedig myfyrwyr rhyngwladol) yn cysylltu â'r Brifysgol i ddarganfod mwy am y nifer fawr o gyfleoedd ariannol sydd ar gael yma."

Arian ar gyfer astudio a gwneud ymchwil dramor

Mae amrywiaeth o sefydliadau yn rhoi arian i hybu cyfnewid diwylliannol a symudedd rhyngwladol mewn ymchwil ac addysgu. Cynigir y cyfleoedd ariannu hyn fel arfer i fyfyrwyr doethurol sydd am wneud rhan o'u hastudiaethau neu eu hymchwil dramor.

Ariannu Torfol

Mae ariannu torfol yn ffordd arall o godi arian i ariannu eich astudiaethau. Mae'n golygu codi arian, annog rhoddion arian bychain gan nifer fawr o bobl, a defnyddio'r arian tuag at gost eich gradd.