Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau newydd ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru i wneud eu graddau meistr yng Nghymru.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr STEMM

Nod cynllun bwrsariaeth ar gyfer ôl-raddedigion Llywodraeth Cymru yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy’n aros neu’n dychwelyd i Gymru i wneud gradd meistr mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg neu feddygaeth, a elwir hefyd yn bynciau ‘STEMM’. Bydd cyllid ychwanegol hefyd ar gael i wneud gradd meistr yn Gymraeg.

Mae pob bwrsariaeth gwerth £2,000 ac ar gael i fyfyrwyr Cymraeg ac o'r UE sy'n astudio gradd meistr a addysgir sy'n cychwyn ym Medi 2019 ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau i fyfyrwyr 60 oed a throsodd

Mae Llywodraeth Cymru was cyhoeddi cynllun bwrsariaeth newydd er mwyn denu myfyrwyr Cymraeg ac o'r UE sydd 60 oed a throsodd i astudio'u cwrs meistr yng Nghymru.

Mae pob bwrsariaeth gwerth £4,000. Mae'r bwrsariaeth yma ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru a'r UE sydd 60 oed neu drosodd, sy'n astudio gradd meistr a addysgir sy'n cychwyn ym Medi 2019 ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r cyllid a gyhoeddwyd yn ychwanegol i’r pecyn ariannu newydd a gyhoeddwyd ym mis Mawrth o hyd at £17,000 tuag at astudiaethau meistr a chostau byw ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru - y pecyn ariannu myfyrwyr mwyaf hael yn y DU.

Dangosodd yr ystadegau a gyhoeddwyd yn gynharach eleni fod cynnydd o 58% yn nifer y myfyrwyr ôl-raddedig a oedd yn gwneud cais am gymorth i fyfyrwyr yng Nghymru.

Bydd rhagor o wybodaeth am y bwrsariaethau newydd hyn yn cael ei chyhoeddi ar y dudalen hon a’i ebostio at ymgeiswyr presennol cyn gynted ag y caiff ei chadarnhau.

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Os nad ydych chi wedi gwneud cais ar gyfer astudiaeth meistr ym Mhrifysgol Caerdydd neu os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y bwrsariaethau hyn, cofrestrwch i gael ein cylchlythyr a chael y newyddion diweddaraf.