Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau newydd ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig STEMM o Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru i wneud eu graddau meistr yng Nghymru.

Nod cynllun bwrsariaeth ar gyfer ôl-raddedigion Llywodraeth Cymru yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy’n aros neu’n dychwelyd i Gymru i wneud gradd meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth, a elwir hefyd yn bynciau ‘STEMM’. Bydd cyllid ychwanegol hefyd ar gael i wneud gradd meistr yn Gymraeg.

Mae’r cyllid a gyhoeddwyd yn ychwanegol i’r pecyn ariannu newydd a gyhoeddwyd ym mis Mawrth o hyd at £17,000 tuag at astudiaethau meistr a chostau byw ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru - y pecyn ariannu myfyrwyr mwyaf hael yn y DU.

Dangosodd yr ystadegau a gyhoeddwyd yn gynharach eleni fod cynnydd o 58% yn nifer y myfyrwyr ôl-raddedig a oedd yn gwneud cais am gymorth i fyfyrwyr yng Nghymru.

Bydd rhagor o wybodaeth am y bwrsariaethau newydd hyn yn cael ei chyhoeddi ar y dudalen hon a’i ebostio at ymgeiswyr presennol cyn gynted ag y caiff ei chadarnhau.

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Os nad ydych chi wedi gwneud cais ar gyfer astudiaeth meistr ym Mhrifysgol Caerdydd neu os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y bwrsariaethau hyn, cofrestrwch i gael ein cylchlythyr a chael y newyddion diweddaraf.