Ewch i’r prif gynnwys

Adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus dderbyn adborth priodol am eu ceisiadau.

Gall ymgeiswyr ond derbyn adborth am y penderfyniad dethol cyntaf a anfonir atynt gan y Brifysgol.

Mae’n rhaid i geisiadau am adborth:

  • gael eu cyflwyno gan yr ymgeisydd i’r Tîm Derbyn mewn llawysgrifen gan fod deddfwriaeth diogelu data’n golygu nad yw’r Brifysgol yn gallu ymateb i geisiadau am adborth a gyflwynir gan drydydd partïon.
  • darparu cyfeirnod eu cais, eu henw llawn a'r rhaglen astudio y gwnaed cais amdani yn eich cais ysgrifenedig.

Byddwn yn darparu adborth am y cais mewn un ymateb ysgrifenedig. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu cychwyn ar drafodaeth gydag ymgeiswyr wrth ddarparu adborth, oherwydd y nifer fawr o geisiadau a dderbyniwn bob blwyddyn.

I wneud cais am adborth dylech gysylltu â'n Tîm Derbyn Myfyrwyr:

Ymholiadau Ymgeiswyr

Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener