Erasmus+

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The Erasmus+ programme offers EU students the opportunity to study with us for up to one year which will form part of your degree from your current institution.

We have links with many European universities, and whether you are here for a full year or a few months, you will benefit from excellent learning resources, support services and a wide range of events and activities.

It is also a fantastic opportunity for personal, social and academic development. You will meet students from other countries, make friends and get new perspectives on world culture.

If you wish to come and study with us as an Erasmus+ student, there must be an Inter-Institutional Agreement between your home institution and Cardiff University.

Application process

If you are coming to Cardiff as a traineeship student, we may not need to set up an agreement. Your Erasmus+ Coordinator at your University will need to contact us directly to discuss this.

  1. You will need to check with the Erasmus+ office at your home university that there is a valid agreement with Cardiff University in the subject you are studying. If there is no agreement in place, it may be possible to set one up. The Erasmus+ Coordinator at your home university should contact us directly to discuss this.
  2. Once an agreement is in place, the Erasmus+ office at your home university must send a nomination email to the Coordinator within the relevant academic school at Cardiff University. The nomination email should contain your name, email address, which academic School you will study with and when you would like to come to Cardiff University (e.g. Autumn term/Spring term/full academic year). Make sure to check Cardiff University's term dates before submitting this nomination email.
  3. If your nomination is successful, you will be sent a link via email to an online application form. You must complete the application form prior to the start of your placement. Once you have submitted your online application form, the academic school at Cardiff University will send you an ‘offer’ of study by email. If you are happy with the conditions of the offer you receive, you should accept it as soon as possible.
  4. Once you have accepted your offer, you will be emailed further information about your application, including your Cardiff University student number, information about accommodation for Erasmus+ students, details of online enrolment, and information about selecting modules.

Online enrolment should be completed prior to your arrival and you should receive instructions via email about how to complete this three weeks prior to the start date of your programme.

English language requirements

As part of the application process, incoming Erasmus+ students who do not require a visa to enter the UK are not required to provide us with proof of their level of English. Please be aware however that you will be required to study or work through the medium of English and therefore your level of English will need to be sufficient enough to manage your workload effectively.

If you require a visa to enter the UK, then as part of the visa application process you may need to provide the University with proof of your level of English.

Find more information about recognised English language qualifications.

Applying for a visa

If you are not a national of the European Economic Area (EEA) or Switzerland and you do not have a passport issued by an EEA country or Switzerland, you must hold a valid visa to sudy at Cardiff University.

Please visit our Visa and Immigration web page for guidance on what visa you should apply for and who can help.

Studying as an occasional student

If an Erasmus+ Inter-Institutional Agreement does not exist and your university does not wish to create one, then it may possible to study at Cardiff University as an occasional student.

This means that you may be liable to pay fees but, if accepted, will have the same module choices as UK students.

For more information about this method of study, please contact us.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

There are a number of accommodation options available to you during your studies with us.

University residences

Full year Erasmus+ students

Our Residences Office can guarantee an offer of a single occupancy place in University residences if you are an Erasmus+ student studying with us for a full academic year. There are a number of University residences and student houses to choose from, offering catered, part-catered and self-catered residences. Around 70% of residences have their own study bedroom and bathroom. Standard residences have bathroom facilities which are shared between four to eight people. Self-catered residences have communal kitchen areas.

Find out about choosing the right accommodation for you, including comparison guides, the costs involved and how to book a room.

You can apply online for University residences as soon as you receive your student number.

Single semester Erasmus+ students

Our Residences Office cannot guarantee Erasmus+ students a place in University residences if they are completing a placement in the autumn or spring semester only. If you are a single semester Erasmus+ student then you can still apply for a place in University residences, but it is advisable to also seek accommodation in the private landlord sector. We will send you further information regarding private accommodation once you have been accepted onto your Erasmus+ placement

Autumn semester only

If you arriving in September and will study with us for the Autumn semester only, it is highly unlikely that University Residences will be able to offer you a place in University accommodation. This is due to the high number of students arriving in Cardiff at this time. University Residences will only be able to let you know if they are able to allocate you a place in late September. There is therefore a possibility that University Residences may be able to be able to offer you a place from the first week of October. You can contact the Residences Office prior to your arrival in Cardiff to check availability by emailing residences@cardiff.ac.uk or calling +44 (0)29 2087 4849.

However, if you are unable to wait to hear about the possibility of a room in University accommodation, we strongly recommend that you look for private accommodation on arrival in Cardiff. It is very difficult to find a house if you are not in Cardiff and we do not advise that you arrange long-term accommodation from overseas. It is best to arrive in Cardiff before the start of your course and reserve a room in a hostel, local guesthouse or hotel while you look for a suitable, private accommodation. This can be expensive so you will need to ensure you have enough funds to support you at the start of your placement.

Spring semester only

If you are arriving in January and will study with us for the Spring semester only, it is more likely that a number of vacancies will become available in University accommodation, which can be offered to single semester Erasmus+ students. We cannot guarantee this accommodation, but if you would like to apply online, you will be contacted by the Residences Office in December regarding availability.

Further information about how to apply for accommodation online.

Private sector accommodation

There is a wide choice of private accommodation in Cardiff that is let by private landlords. However, some landlords may be reluctant to offer short-term tenancy agreements so it is important to research what they can offer carefully and view any accommodation before signing any contracts.

You may also wish to seek other students looking for accommodation by posting a message on our Facebook page.

Accommodation for Erasmus+ placements can be sought out through external websites like Spare Room or student.com. However, please note that Cardiff University does not endorse or take responsibility for the content of these sites.

Useful contacts

Swyddfa Preswylfeydd

Canolfan Cyngor i Fyfyrwyr

Gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar y ddau gampws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Yn amlinellu’r rolau, cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni.

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr.

Gwyliwch ein fideo youtube sy'n rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Darperir Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar Gampws Cathays a Champws Parc y Mynydd Bychan. Rydym yn cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am amrywiaeth eang o faterion yn rhad ac am ddim:

Cyngor ac arian

Cefnogaeth gydag arian, bwrsariaethau, ffioedd, benthyciadau, dyledion, gofal plant, llety, materion academaidd a materion lles arall.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rydym yn darparu cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio.

Cwnsela a lles

Mae’r Tîm Lles a Chwnsela yn cynnig apwyntiadau un-i-un, gweithdai, grwpiau cymorth, gwasanaethau galw heibio dyddiol, a mwy.

Anabledd a Dyslecsia

Y gwahanol wasanaethau ac opsiynau cefnogi ar gyfer myfyrwyr sydd ag anabledd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol (SpLD).

International Student Support

International Student Support is dedicated to the welfare of international students and provides guidance and information on a wide range of non-academic matters including immigration and visas.

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn derbyn y cyngor diweddaraf sy'n ddibynadwy a pherthnasol wrth eu cymheiriaid tra bod y cynghorwyr yn derbyn sgiliau cyflogadwyedd pwysig.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd y gall amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs.

Lady sitting at a table eating a muffin.

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Lady and five children holding an inflatable daffodil.

Y Feithrinfa

Mae'r Feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.

Cysylltwch â ni

Dilynwch ni ar Twitter:

Cewch hyd i ni ar Facebook:

Gallwch hefyd ddilyn ein blog a thanysgrifiwch i'n sianel Youtube.

Amseroedd Agor

Mae'r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 09:00 - 16:30.

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Parc y Mynydd Bychan)

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae gan Gaerdydd un o’r undebau myfyrwyr gorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgareddau, ac mae miliynau lawer o bunnoedd yn cael eu buddsoddi ynddo ar hyn o bryd.

The Complete University Guide 2017

Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y pedwar gorau yn y DU myfyrwyr yn ôl Arolwg Profiad Myfyrwyr, Times Higher Education 2018.

Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cael ei redeg gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Mae’n gartref i gerddoriaeth byw, clybiau a chymdeithasau amrywiol ac yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau cyffrous. Mae’r Undeb hefyd yn darparu gwasanaethau lles a chyngor i bob myfyriwr. Mae gan Undeb y Myfyrwyr nifer o allfeydd bwyd, siopau a hyd yn oed banc felly gallwch ddod o hyd i bopeth o dan yr un to!

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC) yn Undeb o fewn Undeb y Myfyrwyr, sydd yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

Undeb Myfyrwyr

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

The Skills Hub

Y Ganolfan Sgiliau

Yn eich helpu chi i ennill sgiliau a phrofiadau a fydd yn rhoi hwb i’ch CV

Y Plas

Lleoliadau a cherddoriaeth byw

O glybiau nos poblogaidd i fannau dysgu cymdeithasol, edrychwch ar yr holl sydd gennym

The Food Court

Y Cwrt Bwyd

Gyda nifer o lefydd bwyd, mae digon o ddewis i chi

Undeb y Myfyrwyr

Siopau a gwasanaethau ar y Llawr Gwaelod

Popeth sydd angen arnoch, ar un llawr

Cyfryngau'r Myfyrwyr

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Give it a Go

Rhoi cynnig arni

Os ydych eisiau cymryd rhan yn ag ychydig yn llai o ymrwymiad, yna efallai y bydd ein gweithgareddau Rhoi Cynnig Arni yn addas i chi.

Gallwch agor byd o leoliadau newydd, diwylliannau ysbrydoledig a dewisiadau gyrfaol cyffrous trwy gofrestru am gwrs iaith yn rhad ac am ddim.

Mae siarad iaith yn eich galluogi i feddwl tu hwnt i'ch gorwelion. Cymerwch y cam cyntaf ar hyd y llwybr byd-eang drwy wneud cais ar gyfer cwrs Ieithoedd i Bawb, a ddarparir yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr ar raglenni gradd.

Astudiwch mewn ffordd sy'n addas i chi

Mae Ieithoedd i Bawb yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu iaith o'r newydd neu i wella eich sgiliau mewn iaith rydych yn ei charu. Mae'r rhaglen yn cael ei gynnal ochr yn ochr â'ch prif astudiaethau ac yn cynnig dewisiadau astudio hyblyg. Mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau a addysgir wythnosol a chyrsiau dwys, yn ogystal ag astudiaeth annibynnol.

Dewiswch o amrywiaeth o ieithoedd a lefelau

Mae’r rhaglen Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o ieithoedd a lefelau dysgu, o ddechreuwyr (Lefel A1 CEFR) i Uwch (Lefel B2 CEFR). Ar hyn o bryd, mae’n cynnig modiwlau wythnosol a dwys mewn Arabeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg,  Japanaeg, Tsieinëeg Mandarin, Portiwgaleg, Rwsieg a Sbaeneg. Gallwch gael ymarfer pellach yn yr ieithoedd hyn neu drio iaith newydd drwy ddefnyddio’r dewis annibynnol, sy’n cynnwys amrywiaeth o adnoddau llyfrgell faterol ac ar-lein; a ‘Chanolfan Iaith', man pwrpasol wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer myfyrwyr iaith.

Cyfleoedd i ymarfer tu allan i'r dosbarth

Mae Ieithoedd i Bawb hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd i wella’ch sgiliau tu allan i’r dosbarth. Mae cyfleoedd yn cynnwys Cynllun Cyfnewid Iaith lle gallwch chwilio am bartner i ymarfer gyda nhw, a Chaffi Iaith lle gallwch siarad gyda siaradwyr brodorol mewn amgylchedd cymdeithasol, hamddenol. Maen nhw hefyd yn gweithio’n agos gyda Chyfleoedd Byd-eang, fel eich bod yn gallu paratoi yn ieithyddol a diwylliannol ar gyfer eich gwaith, gwirfoddoli neu leoliad astudio dramor.

Gallwch hefyd ddysgu Cymraeg am ddim drwy ein rhaglen Cymraeg i Bawb.

Cysylltwch â ni

Ieithoedd i Bawb

Beth bynnag eich lefel gallu neu ymrwymiad rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon elît a hamdden, ar draws ein pedair prif ganolfan o fewn y campws.

Mae gennym dros 60 o glybiau i ddynion ac i fenywod i gymryd rhan ynddynt, yn amrywio o chwaraeon traddodiadol (fel rygbi a chriced) i grefftau ymladd, chwaraeon moduro a chwaraeon dŵr. Mae gennym hefyd, Rhaglen Perfformiad Uchel sy’n darparu cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n athletwyr, a gydnabyddir bod ganddynt botensial.

Swimmer at Varsity in pool competing

Chwaraeon Perfformiad

Mae ein rhaglenni perfformiad yn galluogi myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ynghyd â'u haddysg.

Men's rugby team

Clybiau Chwaraeon

Mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon, gyda nifer ohonynt yn cystadlu yn BUCS a chystadlaethau cenedlaethol.

Cyrtiau dan do yn y Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Cyfleusterau Chwaraeon

Lleolir ein cyfleusterau chwaraeon ar bedwar safle ar draws y ddau gampws ac maent yn cynnwys pentref hyfforddi, pwll nofio, canolfan ffitrwydd a sboncen a meysydd chwaraeon 33 erw.

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU.

Yn ôl Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2018, Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU. Seiliwyd y Mynegai ar incwm myfyrwyr, gwariant misol a chydbwysedd bywyd.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2018/19.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Nhe Talybont
EitemYr wythnos Y misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 124.26GBP
537.00
GBP
4851.00
BwydGBP 33.00GBP 143.49GBP 1277.57
Llyfrau a chopïoGBP 8.75GBP 38.05GBP 338.75
CymdeithasuGBP 30.00GBP 130.44GBP 1161.43
DilladGBP 7.50GBP 32.61GBP 290.36
Golch ac eitemau ymolchiGBP 5.00GBP 21.74GBP 193.57
TeithioGBP 9.00GBP 39.13GBP 348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae trwydded teledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)GBP 8.50GBP 36.96GBP 329.07
CyfanswmGBP 207.01GBP 863.47GBP 8149.68
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat.
EitemYr wythnosY misY flwyddyn (271 diwrnod)
RhentGBP 75.00GBP 300.00GBP 3,000.00
BiliauGBP 12.50GBP 54.35GBP 483.93
BwydGBP 33.00GBP 143.49GBP 1277.57
Llyfrau a chopïoGBP 8.75GBP 38.05GBP 338.75
CymdeithasuGBP 30.00GBP 130.44GBP 1161.43
DilladGBP 7.50GBP 32.61GBP 290.36
Golch ac eitemau ymolchi (does dim costau golchdai yn y tai)GBP 3.75GBP 16.31GBP 145.18
TeithioGBP 9.00GBP 39.13GBP 348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae un trwydded teledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)GBP 5.00GBP 21.74GBP 193.57
CyfanswmGBP 184.50GBP 776.12GBP 7289.22
Amcan o gostau byw israddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Nhe Talybont
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 434.70GBP 3926.79
BwydGBP 120GBP 1084
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 35.40GBP 319
CymdeithasuGBP 137GBP 1238.47
DilladGBP 31.50GBP 284.55
Golch ac eitemau ymolchiGBP 31.50GBP 284.55
TeithioGBP 30GBP 271.00
SymudolGBP 21.30GBP 192.41
CyfanswmGBP 846.30GBP 7,644.91
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
RhentGBP 297.60GBP 2,688.32
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a DŵrGBP 78.90GBP 712.73
BwydGBP 120GBP 1084
Llyfrau -costau dechrau tymorGBP 35.40GBP 319.78
CymdeithasuGBP 137.10GBP 1238.47
DilladGBP 36.30GBP 327.91
Golch ac eitemau golchiGBP 44.40GBP 401.08
TeithioGBP 48.90GBP 441.73
Ffôn/symudolGBP 21.30GBP 192.41
CyfanswmGBP 819.90GBP 7406.43
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Nhe Talybont
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 544.00GBP 6426.00
BwydGBP 120GBP 1159.88
Llyfrau -costau dechrau tymorGBP 80GBP 320
CymdeithasuGBP 128GBP 1529.34
DilladGBP 27.33GBP 327.91
Golch ac eitemau golchiGBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 484.65
Ffôn SymudolGBP 20GBP 236.94
CyfanswmGBP 703.24GBP 9572.96
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
RhentGBP 297.54GBP 3561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a DŵrGBP 71.10GBP 850.83
BwydGBP 120GBP 1159.88
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 80GBP 320
CymdeithasuGBP 128GBP 1529.34
DilladGBP 27.33GBP 327.91
Golch ac eitemau golchi (gan nad oes costau golchdai yn y tai)GBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 484.65
Ffôn symudolGBP 20GBP 236.94
CyfanswmGBP 703.24GBP 8783.16
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 434.70GBP 5201.91
BwydGBP 96.65GBP 1159.88
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 27.40GBP 320
CymdeithasuGBP 127.80GBP 1529.34
DilladGBP 27.33GBP 327.91
Golch ac eitemau golchiGBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 485
SymudolGBP 19.80GBP 236.94
CyfanswmGBP 800.28GBP 9573.31
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
RhentGBP 297.60GBP 3561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a DŵrGBP 71.10GBP 850.83
BwydGBP 96.63GBP 1159.88
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 27.40GBP 320
CymdeithasuGBP 127.80GBP 1529.34
DilladGBP 28.50GBP 341.91
Golch ac eitemau golchiGBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 484.65
SymudolGBP 20GBP 236.94
CyfanswmGBP 735.63GBP 8797.16

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.

Mae Caerdydd yn ddinas hardd sy'n ffynnu, a chaiff ei chydnabod yn gyffredinol fel lle rhagorol i fyw ac astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision dinas glos, gyfeillgar a rhad â'r cyfleusterau diwylliannol a hamdden y byddech yn disgwyl eu gweld ym mhrifddinas Cymru. Fel dinas brydferth, gosmopolitan sy'n agos at dirweddau syfrdanol Cymru, roedd Caerdydd yn y 3ydd safle ymhlith prifddinasoedd Ewrop ar gyfer Ansawdd Bywyd yn Arolwg Dinasoedd Ewrop 2015.

  • 30,676 o fyfyrwyr
  • 330 o barciau a gerddi
  • 354,300 o bobl
Canolfan Mileniwm Cymru

Adloniant

Fel prifddinas a dinas myfyrwyr, mae gan Gaerdydd amrywiaeth o adloniant fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Cardiff Bay

Lleoliad a thrafnidiaeth

Mae Caerdydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru ac yn hygyrch o nifer o leoedd yn y DU ac yn rhyngwladol.

Siopa yn Arcêd Morgan

Siopa

Mae gan Gaerdydd un o ganolfannau siopa mwyaf y DU sy'n denu tua 40 miliwn o siopwyr yn flynyddol.

Principality Stadium against a bright blue sky.

Chwaraeon

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac yn boblogaidd iawn gan fyfyrwyr lleol a thramor.

Clapboard with 'Doctor Who: Director - Joe Ahearne, Camera - Ernie Vincze' printed on it

Teledu a ffilm

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd. Mae cyfresi poblogaidd fel Doctor Who a Sherlock yn ffilmio'n y brifddinas.

Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.

Antur

Os ydych yn mwynhau dianc o’r ddinas, mae Caerdydd yn ddewis perffaith fel lleoliad astudio dramor.

Maes Tafwyl 2015

Diwylliant

Mae Caerdydd yn ddinas fywiog sy'n llawn diwylliant, lle mae'r Gymraeg yn rhan hanfodol o'i gwead a'i bywyd bob dydd.

Castle ruins in Wales

Hanes

Cewch ddigonedd o hanes i'w archwilio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.

Pobl Caerdydd stand at Tafwyl 2014

Bywyd Cymraeg

Dysgwch sut mae modd byw, cymdeithasu ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Caerdydd yn ddinas hardd sy'n ffynnu, a chaiff ei chydnabod yn gyffredinol fel lle rhagorol i fyw ac astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision dinas glos, gyfeillgar a rhad â'r cyfleusterau diwylliannol a hamdden y byddech yn disgwyl eu gweld ym mhrifddinas Cymru. Fel dinas brydferth, gosmopolitan sy'n agos at dirweddau syfrdanol Cymru, roedd Caerdydd yn y 3ydd safle ymhlith prifddinasoedd Ewrop ar gyfer Ansawdd Bywyd yn Arolwg Dinasoedd Ewrop 2015.

  • 30,676 o fyfyrwyr
  • 330 o barciau a gerddi
  • 354,300 o bobl
Canolfan Mileniwm Cymru

Adloniant

Fel prifddinas a dinas myfyrwyr, mae gan Gaerdydd amrywiaeth o adloniant fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Cardiff Bay

Lleoliad a thrafnidiaeth

Mae Caerdydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru ac yn hygyrch o nifer o leoedd yn y DU ac yn rhyngwladol.

Siopa yn Arcêd Morgan

Siopa

Mae gan Gaerdydd un o ganolfannau siopa mwyaf y DU sy'n denu tua 40 miliwn o siopwyr yn flynyddol.

Principality Stadium against a bright blue sky.

Chwaraeon

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac yn boblogaidd iawn gan fyfyrwyr lleol a thramor.

Clapboard with 'Doctor Who: Director - Joe Ahearne, Camera - Ernie Vincze' printed on it

Teledu a ffilm

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd. Mae cyfresi poblogaidd fel Doctor Who a Sherlock yn ffilmio'n y brifddinas.

Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.

Antur

Os ydych yn mwynhau dianc o’r ddinas, mae Caerdydd yn ddewis perffaith fel lleoliad astudio dramor.

Maes Tafwyl 2015

Diwylliant

Mae Caerdydd yn ddinas fywiog sy'n llawn diwylliant, lle mae'r Gymraeg yn rhan hanfodol o'i gwead a'i bywyd bob dydd.

Castle ruins in Wales

Hanes

Cewch ddigonedd o hanes i'w archwilio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.

Pobl Caerdydd stand at Tafwyl 2014

Bywyd Cymraeg

Dysgwch sut mae modd byw, cymdeithasu ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

You can contact us by email, phone or by visiting in person.

Swyddfa Erasmus+

Global Opportunity Centre
51a Park Place
Cardiff
CF10 3AT

Find the Cardiff University Erasmus Office on Facebook.

Erasmus+ students coming to study with us next year should be reassured that we will honour all our commitments to you.

We will be issuing further advice and guidance as soon as it is available. In the meantime please feel free to email us with any queries on erasmus@cardiff.ac.uk.

We are an international community that values the students and staff that come to study and work here from around the world.

We have more than 7,000 international students and 6,800 staff from 78 countries. Our alumni reach across 180 countries. This diversity fosters creativity and innovation and is an important part of our culture. This will not change.

We look forward to welcoming you here soon.

You can read our Vice-Chancellor’s message following Brexit announcement.

Our funder

The Erasmus+ programme is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.